MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI DẠY - HỌC THEO SÁCH TIẾNG VIỆT 1

a) Việc sử dụng những thuật ngữ và diễn đạt một số nội dung cần dạy trên lớp:

- Các nguyên âm, phụ âm đều gọi là âm, nguyên âm đôi gọi là âm đôi.

- Khi phân tích cấu tạo vần, tiếng giáo viên dùng các cụm từ: âm đứng trước, âm đứng giữa và âm đứng sau (đứng cuối)

MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI DẠY - HỌC THEO SÁCH TIẾNG VIỆT 1

(TRÍCH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 1  -  ĐẠI HỌC TỪ XA – TRANG 87)

 

a) Việc sử dụng những thuật ngữ và diễn đạt một số nội dung cần dạy trên lớp:

- Các nguyên âm, phụ âm đều gọi là âm, nguyên âm đôi gọi là âm đôi.

- Khi phân tích cấu tạo vần, tiếng giáo viên dùng các cụm từ: âm đứng trước, âm đứng giữa và âm đứng sau (đứng cuối)

- GV dùng tên âm để dạy trẻ lớp 1 (chưa yêu cầu phân biệt tên âm và tên chữ cái. Ví dụ: Âm “khờ ”, chữ “khờ ”được ghi bằng con chữ ca và hờ.

- Một số âm có nhiều cách ghi được đọc riêng: c (cờ), k (ca), q (cu), đ (đờ), gi (di), s (ét sì), x (ích xì)

- Chấp nhận tên một số thuật ngữ cần giảng như: từ khoá, tiếng khoá, từ mới, tiếng mới, từ ngữ ứng dụng, câu ứng dụng,... có thể gọi là từ, tiếng, câu.

- Khi hướng dẫn học sinh viết, giáo viên có thể nói: viết vần an, viết tiếng sàn hoặc (chữ sàn) không nhất thiết phân biệt chữ ghi vần, chữ ghi tiếng.

- Thống nhất các thuật ngữ thường dùng:

+ Đọc âm. Ví dụ: b (bờ)

+ Đánh vần oan (o - a - nờ - oan)

+ Đánh vần oan (oan)

+ Đánh vần tiếng loan (lờ - oan - loan)

+ Đọc tiếng (đọc trơn) tiếng loan (loan)

b) Về mấy trường hợp đặc biệt:

- Khi dạy các nguyên âm đôi (iê, ươ, uô) ghi ở dạng chữ ia, ưa, ua. Giáo viên hướng dẫn học sinh như sau: i - a - ia (đọc ia), u - a - ua (ua), ư - a - ưa (ưa)

- Khi gặp các chữ viết có q giáo viên cần lưu ý: Hầu hết các trường hợp đánh vần với tổ hợp âm qu (quờ), quan: quờ - an - quan, quanh: quờ - anh - quanh, quốc: quờ - uôc - quốc - sắc - quốc. Sau đó cho học sinh viết chính tả để ghi nhớ “máy móc” cách viết quốc, quyển... chỉ có 1 chữ u. Trường hợp ghép gi với iêc, iêu... kèm theo thanh điệu, khi viết phải bỏ bớt 1 chữ i.

--------------------------------0O0---------------------------------

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top