QUY TRÌNH DẠY TẬP VIẾT LỚP 3

 
   

- GV treo bảng phụ và yêu cầu HS tìm chữ hoa... trong bài viết.

- HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa.

- GV viết mẫu chữ hoa .... và vừa nhắc lại quy trình viết (không cần chi  tiết như ở lớp 1, 2)

- HS viết chữ hoa ... lên không trung.

- HS viết vào bảng con . GV theo dõi, chỉnh sửa.

 

QUY TRÌNH DẠY TẬP VIẾT  LỚP 3

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

GV chấm vở ở nhà của một số em. Nhận xét.

HS viết bảng con một số chữ hoa, từ  hoặc câu ứng dụng ở tiết tập viết trước.

 

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:

 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

 

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết bảng con

a) Hướng dẫn HS viết chữ hoa

   

- GV treo bảng phụ và yêu cầu HS tìm chữ hoa... trong bài viết.

- HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa.

- GV viết mẫu chữ hoa .... và vừa nhắc lại quy trình viết (không cần chi  tiết như ở lớp 1, 2)

- HS viết chữ hoa ... lên không trung.

- HS viết vào bảng con . GV theo dõi, chỉnh sửa.

b) Hướng dẫn HS viết  từ ứng dụng, tên riêng:

- GV treo bảng viết sẵn cụm từ ngữ ứng dụng.

- GV giới thiệu  và giải thích từ ứng dụng.

- GV hướng dẫn viết tên riêng. Chú ý khoảng cách hoặc nối chữ viết hoa với chữ viết thường, nối nét các chữ cái...

- GV viết mẫu.

- HS viết vào bảng con. GV theo dõi, chỉnh sửa.

 

c) Luyện viết câu ứng dụng

- HS đọc câu ứng dụng.

- GV giải thích câu ứng dụng.

- HS nêu các chữ viết hoa, tên riêng có trong câu ứng dụng và viết vào bảng con những tiếng có chữ hoa...GV hcỉnh lỗi cho HS.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tập viết vào vở

- GV gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết.

- HS viết vào vở tập viết.

- GV theo dõi, nhắc nhở, uốn nắn.

- GV thu vở chấm và chữa một số bài. Khen những em viết đẹp, tiến bộ.

 

III. CỦNG CỐ,  DẶN DÒ:

Về nhà hoàn thành bài viết và học thuộc câu ứng dụng. GV nhận xét giờ học.

 

--------------------------------o0o---------------------------------

 

 

 

 

QUY TRÌNH DẠY CHÍNH TẢ LỚP 3

 

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

GV chấm vở một số HS về nhà viết lại bài ở tiết trước.

GV nhận xét, cho điểm HS.

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:

 

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

- GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.

 

Hoạt động 2: Hướng dẫn chính tả

a) Ghi nhớ nội dung đoạn chép (Nếu chính tả tập chép), nội dung đoạn viết (Nếu chính tả nghe – viết):

- 2 HS đọc lại đoạn viết,  nhận xét những hiện tượng chính tả cần lưu ý trong bài SGK.

b)Hướng dẫn cách trình bày:

- GV: Đoạn văn có mấy câu? Cách viết hoa? Cách lùi ô...

c) Hướng dẫn HS viết từ khó:

- GV đọc, vài HS lên bảng viết từ khó . Cả lớp  viết từ khó vào bảng con (GV cất bảng phụ).

- HS đọc lại các từ khó.

d) HS chép bài:

- HS nhìn bảng hay nhìn sách chép bài chính tả vào vở (Nếu chính tả tập chép). GV quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của một số em còn sai.

- Nghe – viết: GV đọc từng câu hoặc cụm từ 2 – 3 lượt cho HS chép.

- Nhớ - viết: Hướng dẫn HS ghi nhớ bài HTL, đọc nhẩm từng câu để viết lại cho đúng. GV theo dõi, chỉnh sửa.

e) Soát lỗi, chấm bài:

- GV đọc lại để HS soát lỗi hoặc nhìn sách để soát lỗi.GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để chữa bài.

- HS theo dõi và ghi số lỗi ra lề. HS nhận lại vở, xem các lỗi và ghi tổng số lỗi ra lề vở. GV thu chấm một số bài.

 

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hướng dẫn HS làm  vào vở bài tập.

- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- Cả lớp chữa lại bài trong vở.

 

III. CỦNG CỐ:

GV: Khen những em viết đẹp, tiến bộ.

 

IV. DẶN DÒ:

Những em nào sai nhiều lỗi, chép chưa đẹp  về nhà nhớ chép lại bài .

Học thuộc lòng quy tắc chính tả. GV nhận xét giờ học.

--------------------------------o0o---------------------------------

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top