Bài 2: Tập viết nét cơ bản - Nét khuyết trên - Khuyết dưới

Bài 2: Tập viết nét cơ bản - Nét khuyết trên
Đây là quy trình viết nét khuyết trên ( khuyết xuôi ) và nét khuyết dưới ( khuyết ngược) giúp các em viết đẹp hơn.  Khi dạy giáo viên cần kẻ trên bảng ô li  như trong  vở ô li. Và phân tích cách đặt bút đưa bút, điểm bắt đầu , điểm kết thúc.

 

Bài 2: Tập viết nét cơ bản - Nét khuyết trên - Khuyết dưới

Đây là quy trình viết nét khuyết trên ( khuyết xuôi ) và nét khuyết dưới ( khuyết ngược) giúp các em viết đẹp hơn.  Khi dạy giáo viên cần kẻ trên bảng ô li  như trong  vở ô li. Và phân tích cách đặt bút đưa bút, điểm bắt đầu , điểm kết thúc.
Thầy cô có thể vừa viết vừa đọc các nhịp chant sau:
Nhịp chant cho nét khuyết  trên


Từ giữa li 1
Lượn tròn hơn 2
Mạnh tay kéo thẳng
Khuyết trên mảnh mai


Nhịp chant cho nét khuyết  dưới


Từ đường kẻ 1
Kéo xuống hơn 2
Lượn tròn hất nhẹ
Khuyết dưới đẹp hoài

Phân tích cách viết

* Nét khuyết trên:

- Đặt bút giữa li 1
- Đưa nét xiên qua điểm giao nhau giữa ĐK 1 và ĐK dọc
- Lượn dần lên đến độ cao 2,5 ĐV
- Kéo xuống trùng với ĐK dọc
- Dừng bút tại ĐK đậm.
+ Lưu ý: Độ rộng phần khuyết là 0,5 ĐV, chiều cao nét khuyết là 2,5 ĐV, nét đưa lên và đưa xuống cắt nhau tại ĐK 1.

* Nét khuyết dưới (ngược nét khuyết trên).

- Đặt bút trên ĐK 1
- Kéo xuống dưới ĐK đậm 1,5 ĐV
- Lượn cong và đưa xiên lên
- Dừng bút giữa ĐVC.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top