Giáo án Luyện chữ đẹp dành cho thầy cô

Tải về giáo án Luyện chữ đẹp tại đây - http://tieuhocvn.info Bộ mẫu chữ Tập viết Dùng để giảng dạy Tập viết Lớp 1 + 2 - ở Tiểu học Đây là bộ chữ viết chuẩn theo quy định của BGD ban hành Nó hay ở điểm thầy cô có thể tải về làm tư liệu khi dạy đến con chữ gì thì thầy cô copy nó ra để làm trực quan giảng dạy. Hay nữa là các con chữ này dùng các hiệu ứng Power Point chứ không dùng Flash do vậy nó rất dễ để chèn vào giáo án. Mọi chi tiết và tìm các bản hay hơn thầy cô có thể vào http://tieuhocvn.info Là có tất cả các mẫu chữ

 

Giáo án Luyện chữ đẹp dành cho thầy cô

http://tieuhocvn.info Bộ mẫu chữ Tập viết Dùng để giảng dạy Tập viết Lớp 1 + 2 - ở Tiểu học Đây là bộ chữ viết chuẩn theo quy định của BGD ban hành Nó hay ở điểm thầy cô có thể tải về làm tư liệu khi dạy đến con chữ gì thì thầy cô copy nó ra để làm trực quan giảng dạy. Hay nữa là các con chữ này dùng các hiệu ứng Power Point chứ không dùng Flash do vậy nó rất dễ để chèn vào giáo án. Mọi chi tiết và tìm các bản hay hơn thầy cô có thể vào http://tieuhocvn.info Là có tất cả các mẫu chữ

Tải về giáo án Luyện chữ đẹp tại đây

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top