Cách viết con chữ cái h viết thường

Trong bài học này thầy cô sẽ gặp được quy trình cách viết chữ cái h viếtthường có nét cơ bản là nét khuyết trên. Thầy cô và các bạn sẽ thấy được quy trình viết cụ thể này để hướng dẫn dạy tập viết lớp 1,dùng là tài liệu để chèn vào giáo án word hay Power Point để minh họa cho các em. Mong thầy cô sẽ tìm được cái hay trong bài viết này

 

Trong bài học này thầy cô sẽ gặp được quy trình cách viết chữ cái h viếtthường có nét cơ bản là nét khuyết trên. Thầy cô và các bạn sẽ thấy được quy trình viết cụ thể này để hướng dẫn dạy tập viết lớp 1,dùng là tài liệu để chèn vào giáo án word hay Power Point để minh họa cho các em. Mong thầy cô sẽ tìm được cái hay trong bài viết này

- Cách viết con chữ cái h  viết thường,

1. Cấu tạo :

- Gồm nét khuyết trên và nét móc hai đầu. Phần móc trên rộng hơn phần nét móc dưới. Chiều cao của chữ bằng  2,5 đơn vị ( như chữ cái l,b ) chiều ngang chữ từ điểm bắt đầu  đến điểm dừng bút rộng 1, 5 đvc ( gấp rưỡi)

2, Cách viết cho học sinh

Gồm 1 nét khuyết trên kết hợp với nét móc hai đầu, chú ý viết liền mạch, dừng bút tại 1/2 đv chữ.

3. Cụ thể - Dành cho giáo viên:

- Viết nét khuyết trên như nét khuyết của con chữ l nhưng không lượn cong ở chân nét mà viết thẳng xuống đường kẻ 1.

- Sau đó rê bút ngược lên 1/2 đơn vị chữ để viết nét móc hai đầu như cách viết chữ n, m đã học.

4. Xem quy trình minh họa:

Cách viết các con chữ khác cùng nhóm nét khuyết: >>

* Nhóm 2: Nhóm chữ cái thường có cấu tạo nét cơ bản là khuyết hay nét khuyết phối hợp với nét cong

- Cách viết con chữ l ,

- Cách viết con chữ b,

- Cách viết con chữ h,

- Cách viết con chữ k,

- Cách viết con chữ g,

- Cách viết con chữ y,

 

- Nhấn vào đây để quay về trang đầu

Hãy cùng đọc và tìm hiểu các bài viết khác về chủ đề luyện chữ đẹp trong cùng trang tieuhoc.info.

Chúc thầy cô và các bạn thành công.

 

 

English for Kids, Teacher, game , Learn Chinese , Math, teaching, tutorial learning Flash,educaion, priamary school, free host, insurance, English teaching jobs, software
____phamkhacl _ tieuhocvn.info___


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top