Cách viết con chữ cái b viết thường

Trong bài học này thầy cô sẽ gặp được quy trình cách viết chữ b thường có nét cơ bản là nét khuyết trên. Thầy cô và các bạn sẽ thấy được quy trình viết cụ thể này để hướng dẫn dạy tập viết lớp 1,dùng là tài liệu để chèn vào giáo án word hay Power Point để minh họa cho các em. Mong thầy cô sẽ tìm được cái hay trong bài viết này

 

Trong bài học này thầy cô sẽ gặp được quy trình cách viết chữ b thường có nét cơ bản là nét khuyết trên. Thầy cô và các bạn sẽ thấy được quy trình viết cụ thể này để hướng dẫn dạy tập viết lớp 1,dùng là tài liệu để chèn vào giáo án word hay Power Point để minh họa cho các em. Mong thầy cô sẽ tìm được cái hay trong bài viết này

- Cách viết con chữ cái b viết thường,

1. Cấu tạo :

-- như chữ cái l nhưnng có thêm phần nét móct ở cuối nét hất. Chiều cao bằng 2,5 đơn vị ( như chữ cái l,h ) chiều  ngang hơn 1 đơn vị chữ ( 1,25 đơn vị chữ)

2, Cách viết cho học sinh

Viết giống chữ l. Từ điểm dừng bút của chữ l đưa lên đến đk1 tạo nét thắt giống chữ v

3. Cụ thể - Dành cho giáo viên:

- Lúc đầu như cách viết chữ l, nhưng phần móc của chân nét khuyết cong rọng hơn. Sau đó đưa bút vòng lên cao gần đường kẻ 3 thì lượn cong một vòng nhỏ chạm dường kẻ 3, nét thắt cong nên hướng sang phải. Điểm dừng bút ở bên phải nét móc ( ĐK3)

4. Xem quy trình minh họa:

Cách viết các con chữ khác cùng nhóm nét khuyết: >>

* Nhóm 2: Nhóm chữ cái thường có cấu tạo nét cơ bản là khuyết hay nét khuyết phối hợp với nét cong

- Cách viết con chữ l ,

- Cách viết con chữ b,

- Cách viết con chữ h,

- Cách viết con chữ k,

- Cách viết con chữ g,

- Cách viết con chữ y,

 

- Nhấn vào đây để quay về trang đầu

Hãy cùng đọc và tìm hiểu các bài viết khác về chủ đề luyện chữ đẹp trong cùng trang tieuhocvn.info.

Chúc thầy cô và các bạn thành công.

 

English for Kids, Teacher, game , Learn Chinese , Math, teaching, tutorial learning Flash,educaion, priamary school, free host, insurance, English teaching jobs, software
____phamkhacl _ tieuhocvn.info___


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top