Cách chấm và chữa bài tập viết của học sinh

Việc chấm và chữa bài tập viết trong vở Tập viết của học sinh thường phải căn cứ vào mục đích, yêu cầu đặt ra cho từng bài học  theo chương trình quy định.

 

Việc chấm và chữa bài tập viết trong vở Tập viết của học sinh thường phải căn cứ vào mục đích, yêu cầu đặt ra cho từng bài học theo chương trình quy định.

 

Qua việc chấm bài , giáo viên cho học sinh nhận thức được ưu điểm (thành công) để phát huy thấy rõ được những  nhược điểm ( hạn chế) để khắc phục, sửa chữa kịp thời động viên những cố gắng, nỗ lực của từng học sinh khi viết chữ . Cách chấm bài viết Tập viết của học sinh về cơ bản tương tự như cách chấm bài viết trong môn Chính tả . Nhưng khác ở chỗ : sau khi gạch dưới những từ viết sai hoặc không đúng mẫu, giáo viên có thể viết mẫu đó ra lề vở cho học sinh đối chiếu, so sánh , tự rút ra chỗ chưa được  để khắc phục. Bên cạnh việc ghi điểm là  lời nhận xét, động viên - giáo viên cần có lời ghi nhận xét  rõ ràng, ngắn gọn thể hiện sự biểu dương hay góp ý yêu cầu về chữ viết với HS.

 

Kết quả bài tập viết của học sinh được  đánh giá bằng điểm số ( thang điểm 10, không có điểm 0), không nên cho điểm yếu vì chủ yêu là khuyến khích động viên các em , nếu xấu quá ghi ra lề vở lời nhận xét. Dựa vào nội dung và yêu cầu bài học trong vở Tập viết ( Tập viết 1, Tập viết 2, Tập viết 3) , tieuhoc.info xin mách thầy cô có  thể tách ra các phần cụ thể cho điểm như sau:

1. Bài viết ở lớp 1

- Viết rõ ràng, có đúng hình dạng, kích thước của chữ cái hoặc số  ( chữ vừa ) : 6 điểm

- Viết đúng và rõ ràng các chữ ghi vần, tiếng , từ ứng dụng (cỡ vừa, cỡ nhỏ) : 3 điểm.

- Bài viết sạch sẽ : 1 điểm

Lưu ý:

- Đối với bài tập viết chỉ có các chữ ghi vần và từ ngữ ứng dụng (hặc chỉ có từ ngữ ứng dụng) . GV đánh giá kết quả chữ viết 9 điểm ( bao gồm các yêu cầu: đúng hình dạng các chữ cái, đề khoảng cách hợp lí giữa các chữ cái, bước đầu biết nối nét ở trường hợp dễ) và 1 điểm cho  trình bày sạch sẽ.

-  Đối với bài Tập viết bao gồmg cả tập tô chữ hoa, viết ứng dụng chữ ghi vần và từ ngữ ( cỡ vừa) , GV có thể tách ra các phần để cho điểm:

+ Tập tô : 3 điểm

+ Viết ứng dụng : 6 điểm ( Nếu bài viết cho cả  chữ ứng dụng cỡ vừa và chữ ứng dụng cỡ nhỏ thì chữ ứng dụng cỡ vừa : 3 điểm , cỡ nhỏ : 3 điểm)

+ Bài sạch sẽ : 1 điểm

2. Bài tập viết lớp 2

- Viết đúng, đủ và rõ ràng các chữ hoa ( cỡ vừa và cỡ nhỏ): 3 điểm

- Viết đúng, đủ và rõ ràng các chữ ghi tiếng ứng dụng ( cỡ vừa và cỡ nhỏ) : 3 điểm.

- Viết đúng và đủ , rõ ràng các cụm từ ứng dụng ( cỡ vừa và cỡ nhỏ) : 3 điểm

- Bài viết trình bày sạch sẽ : 1 điểm.

3. Bài tập viết lớp 3

- Viết đúng, đủ và rõ ràng 2 dòng chữ hoa ( cỡ nhỏ) : 3 điểm

- Viết đúng, đủ và rõ ràng 2 dòng tên riêng  ( cỡ nhỏ) : 3 điểm

- Viết đúng, đủ và rõ ràng câu ứng dụng ( cỡ nhỏ) : 3 điểm

- Bài viết trình bày sạch sẽ : 1 điểm.

Riêng đối với bài viết  trên bảng ( bảng lớp , bảng con), nếu thấy cần thiết, GV có thể nhận xét vừa kết hợp chỉnh lại nét viết cho hs bằng phấn màu để củng cố các biểu tượng đúng về chữ viết. Nếu cho điểm, giáo viên nên chú ý tuyên dương, khen ngợi đối với hs đạt kết quả tốt, khuyên bảo, động viên đối với hs chưa đạt yêu cầu để các em cố gắng luyện tập đạt kết quả cao hơn      ( tránh chê trách, phê phán, hoặc cho điểm kém).

Your Ad Here

________________________________________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top