Giáo án Viết chữ đẹp

Từ hôm nay , mỗi một ngày, tieuhoc.info sẽ  đưa một bài dạy về luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học. Đây là những bài hướng dẫn theo một trình tự nhất định , được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế rèn  học sinh tiểu học viết chữ đẹp, trong phong trào Vở sạch  - Chữ đẹp mà trong trường Tiểu học đang thực hiện. Trong các bài học có kèm giáo án minh họa và  kèm các đoạn phim hướng dẫn chữ viết. Mời các em  và các thầy cô hãy theo dõi loạt bài giảng ngày nhé.

Giáo án Viết chữ đẹp

 

 

1. Một đôi lời giới thiệu:

Thưa thầy cô và  các bạn.

Từ hôm nay , mỗi một ngày, tieuhocvn.info sẽ  đưa một bài dạy về luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học. Đây là những bài hướng dẫn theo một trình tự nhất định , được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế rèn  học sinh tiểu học viết chữ đẹp, trong phong trào Vở sạch  - Chữ đẹp mà trong trường Tiểu học đang thực hiện. Trong các bài học có kèm giáo án minh họa và  kèm các đoạn phim hướng dẫn chữ viết. Mời các em  và các thầy cô hãy theo dõi loạt bài giảng ngày nhé.

2 Loạt bài giảng về Dạy viết chữ đẹp

Thầy cô và  các em bắt đầu học bài 1:

- Bài 1: Cách cầm bút

Giáo án Viết chữ đẹp, viết chữ đẹp, dạy viết chữ đẹp, viết nhanh, viết đúng, viết sáng tạo, chữ nét đều, chữ nét thanh nét đậm, chữ sáng tạo, dạy chữ đẹp, giáo viên dạy chữ đẹp, giáo án, bút chữ đẹp

 

 

3. Tải Phim quy trình hướng dẫn viết chữ thường :

4. Tải Phim quy trình hướng dẫn viết chữ hoa :

5.Tải giáo án dạy viết chữ đẹp :

 

{plusone}
{backbutton} Table of contents
Next page Google Plus

 

=========================http://tieuhoc.info=====================

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top