Quy trình viết nét cơ bản - nét thẳng xiên và nét thẳng đứng

Bài 1: Quy trình viết nét cơ bản - nét  thẳng xiên và nét  thẳng đứng
Thưa thầy cô. Trong khi dạy viết chữ đẹp ta phải dạy đầu tiên là nét cơ bản. Bài đầu tiên thầy cô cần dạy  là  quy trình viết nét thẳng .

 

Bài 1: Quy trình viết nét cơ bản - nét  thẳng xiên và nét  thẳng đứng
Thưa thầy cô. Trong khi dạy viết chữ đẹp ta phải dạy đầu tiên là nét cơ bản. Bài đầu tiên thầy cô cần dạy  là  quy trình viết nét thẳng .

Thầy cô đều biết Bộ đã quy định thuật ngữ khi dạy tập viết là gọi nét thẳng  : nét thẳng có 3 dạng  - kiểu đó là : nét thẳng đứng (|), nét thẳng xiên (/), nét thẳng ngang ( __)
Khi dạy thì thầy cô chú ý cho học sinh cách đưa bút , điểm đặt bút. Nhắc học học nhớ câu nói:

Đẩy lên thì nhẹ,

Kéo xuống thì mạnh,

Hất nhẹ thẳng xiên,

Mạnh  tay thẳng đứng"

Học sinh vừa đọc nhẩm vừa viết đến bao giờ thành thục thì thôi
Cách viết nét thẳng xiên và thẳng đứng

- Đặt bút trên ĐK đậm ở góc ô
- Đưa lên một nét theo hướng xiên phải đến ĐK 2
- Kéo xuống nét xổ trùng với ĐK dọc đến ĐK đậm
- Tiếp tục đưa xiên lên rồi kéo xuống như vậy đến hết dòng.

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top