Viết đúng chữ và số trong chương trình tiểu học

lớp 1, giảng dạy

Quy trình viết đúng chữ và số trong chương trình tiểu học

Đây là file tổng hợp giúp thầy cô có những file flash đẹp nhất về viết chữ và số trong chương trình tiểu học hiện hành. Thầy cô tải miễn phí về  - Đây là tập nén thầy cô giải nén ra. Sau khi giải nén thầy cô sẽ có các file .swf rất đệp và hữu ích để giúp thầy cô có thể chèn vào bài trình chiếu của mình. Mọi vẫn đề thắc mắc xin thầy cô mail cho tôi :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quy trình viết đúng chữ và số trong chương trình tiểu học

Đây là file tổng hợp giúp thầy cô có những file flash đẹp nhất về viết chữ và số trong chương trình tiểu học hiện hành. Thầy cô tải miễn phí về  - Đây là tập nén thầy cô giải nén ra. Sau khi giải nén thầy cô sẽ có các file .swf rất đệp và hữu ích để giúp thầy cô có thể chèn vào bài trình chiếu của mình. Mọi vẫn đề thắc mắc xin thầy cô mail cho tôi :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhấn vào đây để tải toàn bộ tài liệu:

>>>> Quy trinh viết chữ và số ở Tiểu học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top