Mẫu sổ chủ nhiệm cho giáo viên tiểu học

Mẫu sổ chủ nhiệm cho giáo viên tiểu học - Thưa thầy cô. - Trong tập hồ sơ cá nhân của thầy cô tiểu học , Bộ đã quy định có quyển Sổ chủ nhiệm cho những thầy cô chủ nhiệm lớp . Bên ạnh quyển sổ chủ nhiệm tiểu học in sẵn ra thì các ban giám hiệu vẫn chấp nhận sổ chủ nhiệm in vi tính do các thầy cô soạn thảo, thiết kế giống y chang sổ chủ nhiệm đã quy định.  Hôm nay nhân dịp đầu năm học mới, tieuhoc.info xin tặng thầy cô mẫu Sổ chủ nhiệm tiểu học mới nhất hay nhất .

 

 

Mẫu sổ chủ nhiệm cho giáo viên tiểu học

Mẫu sổ chủ nhiệm cho giáo viên tiểu học - Thưa thầy cô. - Trong tập hồ sơ cá nhân của thầy cô tiểu học , Bộ đã quy định có quyển Sổ chủ nhiệm cho những thầy cô chủ nhiệm lớp . Bên ạnh quyển sổ chủ nhiệm tiểu học in sẵn ra thì các ban giám hiệu vẫn chấp nhận sổ chủ nhiệm in vi tính do các thầy cô soạn thảo, thiết kế giống y chang sổ chủ nhiệm đã quy định. Hôm nay nhân dịp đầu năm học mới, tieuhoc.info xin tặng thầy cô mẫu Sổ chủ nhiệm tiểu học mới nhất hay nhất . Tuy nhiên thầy cô phải hỏi xem cái Phòng giáo dục của nơi thầy cô có chấp nhận không nhé. Tuy nhiên đây cũng là tài liệu quý cho thầy cô tiểu học trong hồ sơ sổ sách của mình.

 

 

Mong thầy cô nhấn vào đây để tải về

Mẫu sổ chủ nhiệm cho giáo viên tiểu học

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top