Một số đề thi Cuối học kì I - Lớp 5 - Năm học 2013 - 2014

Một số đề thi  Cuối học kì I - Lớp 5  - Năm học  2013 - 2014

 

 

Một số đề thi  Cuối học kì I - Lớp 5  - Năm học  2013 - 2014

1. Đề thi môn Toán 5 - Cuối học kì 1 - Năm  học 2013 - 2014

Mô tả: 4 trang có đáp án rõ ràng, cho điểm theo đung thông tư 32, đúng quy định BGD ( trắc nghiệm 6 câu = 3 điểm; tự lận 7 điểm) . Giới hạn chương trình hết tuần 17 thực học . Tập trung vào kĩ năng 4 phép tính với số thập phân, giải toán về tỉ  lệ phần trăm

Đề toán 1 | | Đề toán 2 | |Đề toán 3 | |Đề toán 4 | |Đề toán 5 | |Đề toán 6 |

 

2. Đề thi môn Khoa học  5 - Cuối học kì 1 - Năm  học 2013 - 2014

Đề Khoa  1 | | Đề Khoa  2 | |Đề Khoa 3 |


3. Đề thi môn Lịch sử và địa lí  5 - Cuối học kì 1 - Năm  học 2013 - 2014


Đề LS _ ĐL 1 | | Đề LS _ ĐL 2 | |Đề LS _ ĐL 3 |

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top