Phân phối chương trình bậc Tiểu học

Phân phối chương trình bậc Tiểu học - Thưa thầy cô, Đây là Phân phối chương trình thực học của Tiểu học  35 tuần mới nhất theo chuẩn kiến thức kĩ năng, theo sách giáo khoa hiện hành tiểu học.
Thầy cô hãy tải về làm tài liệu để so sánh với chương trình , số báo giảng mình đang giảng dạy.Phụ huynh cũng có thể tải về để biết xem cách dạy con mình, khi dạy toán lớp 2 thì dạy nhân đến đâu. Khi dạy toán 3 thì dạy cái gì? Và khi dạy Tiếng Việt 4 thì môn kể chuyện các con học những cái gì và bỏ cái gì so với sách giáo khoa. Hãy nhớ vào trang http://tieuhocvn.info Nơi cung cấp những tài liệu quý nhất cho giáo viên tiểu học. mọi liên hệ xin gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phân phối chương trình bậc Tiểu học

Phân phối chương trình bậc Tiểu học

Thưa thầy cô, Đây là Phân phối chương trình thực học của Tiểu học 35 tuần mới nhất theo chuẩn kiến thức kĩ năng, theo sách giáo khoa hiện hành tiểu học.
Thầy cô hãy tải về làm tài liệu để so sánh với chương trình , số báo giảng mình đang  giảng dạy.
Phụ huynh cũng có thể tải về để biết xem cách dạy con mình, khi dạy toán lớp 2 thì dạy nhân đến đâu. Khi dạy toán 3 thì dạy cái gì? Và khi dạy Tiếng Việt 4 thì môn kể chuyện các con học những cái gì và bỏ cái gì so với sách giáo khoa. Hãy nhớ vào trang http://tieuhocvn.info Nơi cung cấp những tài liệu quý nhất cho giáo viên tiểu học. mọi liên hệ xin gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STT

Tên tài liệu, văn bản

Tải về

1

Phân phối chương trình môn Tiếng VIệt

- Chủ điểm SGK Tiếng Việt.

- Chương trình phân môn Học vần - Tập đọc.

- Chương trình phân môn Luyện từ và câu.

- Chương trình phân môn Chính tả.

- Chương trình phân môn Kể chuyện.

- Chương trình phân môn Tập viết.

- Chương trình phân môn Tập làm văn.

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

2

Phân phối chương trình môn Toán

Tải về

3

Phân phối chương trình môn Đạo đức

Tải về

4

Phân phối chương trình môn Kĩ thuật

Tải về

5

Phân phối chương trình môn Tự nhiên - xã hội

Tải về

6

Phân phối chương trình phân môn Lịch sử

Tải về

7

Phân phối chương trình phân môn Địa lý

Tải về

8

Phân phối chương trình môn Khoa học

Tải về

9

Phân phối chương trình môn Thể dục

Tải về

10

Phân phối chương trình môn Âm nhạc

Tải về

11

Phân phối chương trình môn Mĩ thuật

Tải về

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top