Một số giáo án điện tử Khối Tiểu học chất lượng cao

Một số giáo án điện tử Khối Tiểu học  chất lượng cao Chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên mạng các bảng trình chiếu điện tử của tất cả các giáo viên Tiểu học đã được gửi đến http://tieuhocvn.info.  Các thầy cô có thể tải về để tham khảo:

 

Một số giáo án điện tử Khối Tiểu học  chất lượng cao

Chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên mạng các bảng trình chiếu điện tử của tất cả các giáo viên Tiểu học đã được gửi đến http://tieuhocvn.info.  Các thầy cô có thể tải về để tham khảo:

 

Sau đây là các "Giáo án trình chiếu điện tử" :

STT

Môn-Lớp

Tên bài dạy

GV

Tải về

1 Toán-4 DT hình thoi Bùi C Bảo download
2 Toán-4 DT hình thoi ĐTX Phương download
3 Toán-5 Luyện tập NTLan Oanh download
4 Toán-5 Luyện tập LTN Nga download
5 Toán-5 Quãng đường Phan T Cúc download
6 Toán-1 Luyện tập   download
7 Toán-2 LT chung   download
8 Toán-2 LT chung TrTP Đài download
9 Toán-5 Thời gian Nguyễn Hờn download
10 Toán Quãng đường NgôTKOanh download
11

Toán

Số 0 trong phép... NTL Thủy download
12

Toán

DT hình thoi   download
         
1

TNXH

Con mèo N T Nguyệt download
2 TNXH Thú   download
3 TNXH Chim NT Q Như download
4 TNXH Thú   download
5 TNXH Chim LêTT Vân download
6 TNXH Thú Võ T Cúc download
7 TNXH Con mèo NgTNguyệt download
8 TNXH Thú Phan T Thu download
9 TNXH Con mèo   download
10 TNXH Con mèo Lê T Thương download
11 TNXH Con mèo NT Lệ Xuân download
12 TNXH Con mèo Ng Thị Xí download
13 TNXH Con mèo TrTThu Thảo download
14 TNXH Loài vật sống ở đâu? TrTM Tường download
         
1 Địa-5 Châu Mĩ Võ T Túc download
2 Địa-5 Châu Mĩ NgTMLinh download
3 Địa-4 Ng dân&HĐSX... NgTT Vân download
4 Địa-4 Ng dân&HĐSX... Ng T Xuân download
5 Địa-4 Ng dân&HĐSX...   download
6 Địa-4 Ng dân&HĐSX... TrgT Th Vân download
7 Địa-4 Ng dân&HĐSX... ĐT Xuân Thu download
         
1 Sử Lễ kí HĐPari NgôTK Chung download
2 Sử Lễ kí HĐPari Ng T Phương download
         
1 KH Cây con mọc lên... Phạm T Hiền download
         
1 Con sẻ TăngTC Vân download
2 Con sẻ NgTK Đính download
3 Dù sao trái đất... Ng Thị Liên download
4 Đất nước   download
5 Con sẻ Triệu T Chín download
6 Ai dậy sớm Văn T Hồng download
         
1 LT&C Câu khiến LêTM Lan download
2 LT&C Mở rộng vốn từ Ng Thị Lục download
3 LT&C Ôn tập Võ TN Lan download
4 LT&C Nhân hóa...   download
5 LT&C Nhân hóa... Võ Thị Lê download
6 LT&C Mở rộng vốn từ Lê TM Thanh download
7 LT&C Mở rộng vốn từ TrT Cẩm Hà download
8 LT&C Câu khiến Lê TK Lê download
9 LT&C Nhân hóa... Đỗ Thị Bảy download
10 LT&C Nhân hóa... Võ T Hạnh download
11 LT&C Mở rộng vốn từ Ng Thị Năm download
12 LT&C Câu khiến Trg Thị Nho download
13 LT&C Mở rộng vốn từ Lê T Dung download
14 LT&C Nhân hóa... Phan T Tuyết download
15 LT&C Mở rộng vốn từ Phạm T Hiền download
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top