8 Đổi mới để trở thành người giáo viên tiểu học giỏi

Cuốn sách giới thiệu những đổi mới hay, đáng được đưa vào đời sống nhà trường. Đối tượng của cuốn sách là giáo viên, những cán bộ quản lí ít có điều kiện tiếp cận với những đổi mới này qua con đường chính quy và mong muốn được áp dụng những đổi mới đó.

 

8 Đổi mới để trở thành người giáo viên tiểu học giỏi

1. Vài nét về cuốn sách

  • Tác giả : Giselle O. Martin-Kniep, Lê Văn Canh (biên dịch)

Cuốn sách giới thiệu những đổi mới hay, đáng được đưa vào đời sống nhà trường. Đối tượng của cuốn sách là giáo viên, những cán bộ quản lí ít có điều kiện tiếp cận với những đổi mới này qua con đường chính quy và mong muốn được áp dụng những đổi mới đó.

Sách cũng phù hợp với những giáo viên đã từng được làm quen với những nguyên lí của nền giáo dục vị người học nhưng chưa có nhiều cơ hội để gắn kết những nguyên lí đó vào một thể thống nhất.
2. Nội dung chính cuốn sách
Tám đổi mới được trình bày trong cuốn sách này là một khối thống nhất, chúng giúp xây dựng được một môi trường học tập vị người học vừa công bằng, vừa chặt chẽ về mặt khoa học. Bạn đọc có thể bắt đầu đầu đọc và nghiên cứu bất kì đổi mới nào trong số tám đổi mới được trình bày trong cuốn sách như sau :

1. Những câu hỏi cốt lõi
2. Tích hợp chương trình
3.Thiết kế chương trình và đánh giá theo chuẩn
4. Đánh giá sát với thực tế đời sống
5. Hướng dẫn chấm điểm
6. Túi hồ sơ bài làm
7. Chiêm nghiệm
8. Nghiên cứu cải tiến.

Các chương trong quyển sách giới thiệu những đổi mới có bố cục giống nhau gồm các phần như cơ sở đặt vấn đề, mô tả những yêu cầu của đổi mới cụ thể và cách vận dụng đổi mới đó vào các điều kiện lớp học khác nhau, và cuối cùng là phần tổng quan các bước mà giáo viên cần tuân thủ để triển khai nội dung đổi mới vào thực tế giảng dạy. Mỗi chương lại xoay quanh một câu hỏi cốt lõi và được minh hoạ bằng những mô hình thực hiện mẫu rút ra từ thực tế giảng dạy của giáo viên và những ý tưởng được ghép lại với nhau, nhằm giúp giáo viên đang giảng dạy ở các trường phổ thông nắm bắt được nội dung của chương đó. Cuối mỗi chương là phần chú giải các tài liệu cần tham khảo thêm.

3. Download - Tải về

- Xin tải về tại đây

Becoming a Better Teacher: Eight Innovations That Work

DOWNLOAD
MIRROR
 
  • Số trang : 200
  • Khổ : 16x24cm
  • Mã số :
  • Giá bìa : 34.000 đồng
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top