Cách gõ kí hiệu dạng mét vuông thì làm sao?

Hỏi: - Tôi soạn giáo án toán , Tôi muốn  gõ kí hiệu mét khối hay mét vuông thì tôi làm thế nào???

Để gõ kí hiệu  m3 hay m2 Thầy cô  cần làm như sau :


Thày cô  gõ kí tự ( phím) m - như bình thường , sau đó bấm dùng tổ hợp phím( 3 phím một lúc)

 

Hỏi: - Tôi soạn giáo án toán , Tôi muốn  gõ kí hiệu mét khối hay mét vuông thì tôi làm thế nào???

1- Thầy cô muốn gõ m3 hay m2 bạn cần làm như sau :

 


Thày cô  gõ kí tự ( phím) m - như bình thường , sau đó bấm dùng tổ hợp phím( 3 phím một lúc)

Ctrl - Shift - +

Thầy cô sẽ thấy con trỏ nhảy lên trên bạn bấm số 3 , để kết thúc quay về trạng thái soạn thảo văn bản bình thường Thầy cô  bấm Ctrl-Shift-+ một lần nữa.

2. Thầy cô  muốn gõ  H2O    để có số 2 tụt xuống bạn cần làm như sau :
Thầy cô  gõ kí tự H - như bình thường , sau đó bấm dùng tổ hợp phím

Ctrl - +

Thầy cô  sẽ thấy con trỏ nhảy xuống dưới bạn bấm số 2 , để kết thúc quay về trạng thái soạn thảo văn bản bình thường Thầy cô bấm Ctrl - + một lần nữa.

Chỉ vậy thôi. Dễ nhỉ???

-Phạm Khắc Lập-

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top