Tạo đường viền (border) bao quanh

 
Trong bài này hướng dẫn các bạn cách tạo đường viền xung quanh một bìa giáo án, một đoạn văn bản hay một trang giáo án, thật là đơn giản .... Đây là một vài mẫu bìa giáo án đẹp Trong bài này hướng dẫn các bạn cách tạo đường viền xung quanh một bìa giáo án, một đoạn văn bản hay một trang giáo án, thật là đơn giản .... Đây là một vài mẫu bìa giáo án đẹp. Đây là một số mẫu bìa giáo án tặng các thầy cô nhân dịp đầu năm mới. Nhấn vào để down về máy và chỉ việc chỉnh sửa cho mình là in và bạn có ngay bìa giáo án mà không khống ai, rất chuyên nghiệp. Đẹp nữa.Hãy nhấn . Còn nếu thầy cô muốn làm bìa cho riêng mình thì đọc  và làm theo bài này.
 

Tạo đường viền (border) bao quanh  bìa một giáo án hay đoạn văn bản.

Trước khi tạo đường viền bao quanh, ta cần lựa chọn bôi đen bìa một  đoạn giáo án hay đoạn văn bản(bôi đen).

Bước 1. Chọn menu Format  rồi chọn  Border and Shading…

Bước 2. Xuất hiện hộp thoại Border and Shading, chọn thẻ Border:

 

Bước 3.  Chọn Setting: Kiểu loại border:

 • None: Không có đường viền
 • Box: Kiểu đường viền bình thường
 • Shadow: Kiểu đường viền có hình bóng
 • 3-D: Kiểu đường viền 3D.
 • Custom: Kiểu đường viền tùy chọn (Ví dụ: Có thể chọn mỗi cạnh là một kiểu đường viền, màu sắc, hoặc nét đậm, nét nhạt… khác nhau).
 • Style: Kiểu nét đường viền.
 • Color: Màu đường viền
 • Width: Độ rộng đường viền. (nét đậm, nhạt)
 • Apply to: Áp dụng cho:
  • Text: Từng dòng có 1 border.
  • Paragraph: Từng đoạn có 1 border
 • Nút Show Toolbar: Hiển thị thanh công cụ Tables and Borders dùng để hiệu chỉnh đường viền.
 • Nút Horizontal Line… => Xuất hiện hộp thoại Horizontal Line: Lựa chọn kiểu đường viền ngang.

 

 

Bước 4. Chọn nút Options… => Xuất hiện hộp thoại Border and Shading Options: Thay đổi một số thuộc tính về khoảng cách từ chữ tới nét đường viền.

 

Bước 5. Kích nút OK để hoàn thành việc tạo đường viền cho đoạn văn bản.


Muốn đổ màu nền cho đoạn văn bản vừa được bao đường viền

Bước 1. Chọn menu Format \ Border and Shading…

Bước 2. Xuất hiện hộp thoại Border and Shading, Shading: để ta chọn màu nền tùy ý

 

- Fill: Chọn mà nền
- Nút More Colors… Mở rộng các gam màu cần chọn
- Style: Chọn kiểu có chấm nhỏ ở nền màu.
- Color: Màu của chấm nhỏ.
- Bên vùng Preview: Hiển thị những tính năng đã chọn.

Bước 3. Kích nút OK để hoàn thành việc đổ màu nền.

[phamkhacl@yahoo. sưu tầm từ Internet]


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top