Bài giảng Toán 5 trang 72 Tiết 71 Luyện tập

Bài giảng Toán 5 trang 72 Tiết 71 Luyện tập

Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1  Năm học 2016 - 20171. introduction: - Bài tập cuối tuần Toán - Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 1- Đây là Bài tập cuối tuần Lớp 5 Tuần 1. Bài tập thiết kế gồm 2 phần, Phần toán và phần  Tiếng Việt,  Sau tuần 1 , học sinh Lớp 5 phải ôn tập các tính chất của phân số, rèn luyện các phép tính với phân số:

 

 

2. Preview   Weekly Learning Activities Grade 5-  Week1 Practice
PHẦN TOÁN  5 – TUẦN 1

Bài 1. Khoanh vào câu trả lời đúng :

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

Bài 3. Tìm X.
a.  75     X  = 1800                                        b.   X : 35 = 427

Bài 4. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 36 m  chiều rộng bằng    chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật  đó?                                                                                       

PHẦN TIẾNG VIỆT 5 – TUẦN 1

3. Video Hướng dẫn các làm Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 1

  4. Free Download Weekly Learning Activities Grade 5-  Week 1 Skills

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: thiviolympic.com

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>> Bài giảng Toán 5 trang 72 Tiết 71 Luyện tập về cách xác định số dư trong pháp chia số thập phân 

- Download  from Mediafire>>>Bài giảng Toán 5 trang 72 Tiết 71 Luyện tập về cách xác định số dư trong pháp chia số thập phân

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>35 Bài tập cuối tuần Lớp   5 Năm học  2016 -  2017

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top