Bài giảng Khoa học 5 | Tuần 31 Bài 31 - Chất dẻo

Bài giảng Khoa học 5 | Bài 31 - Chất dẻo
Chào cô Trần Ngọc Hà - Đây là bài giảng Khoa học 5 - Tuần 16 - Tiết 31 - Bài 31- Tên  bài : Chất dẻo - chạy trên trình chiếu PPT- Giúp cho có cái nhìn tổng quát khi  dạy bài này:

 

Bài giảng Khoa học 5 | Bài 31 - Chất dẻo

Bài giảng Khoa học 5 | Bài 31 - Chất dẻo
Chào cô Trần Ngọc Hà - Đây là bài giảng Khoa học 5 - Tuần 16 - Tiết 31 - Bài 31- Tên  bài : Chất dẻo - chạy trên trình chiếu PPT- Giúp cho có cái nhìn tổng quát khi  dạy bài này:
Mục tiêu của bài dạy:

- Nhận biết một số tính chất của chất dẻo.
- Nêu được một số cộng dụng bằng chất dẻo.

3. Guide to  download this document - Xem cách tải tài liệu miễn phí trên tieuhocvn

 

2. How to free download this document - Tải SKKN miễn phí

- Link from Mediafire >>>> Bài giảng Khoa học 5 | Tuần 31 Bài 31 - Chất dẻo

- Link from Drive >>>> Bài giảng Khoa học 5 | Tuần 31 Bài 31 - Chất dẻo

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top