Tổng hợp Bài giảng Toán 5 Học kì 1

Tổng hợp Bài giảng Toán 5 Học kì 1

Bài giảng Toán 5 |  5th Grade Math Lectures 1. introduction: - Tổng hợp Bài giảng Toán 5 Học kì 1- Đây là Tổng hợp các bài học Toán 5 có trong học kì 1 năm học 2017 - 2018 - Thầy cô chú ý rằng  - Hãy nhấn vào link dưới để có bài giảng từng bài 1  Lớp 5 Tuần 1. Bài tập thiết kế gồm 2 phần, Phần toán và phần  Tiếng Việt,  Sau tuần 1 , học sinh Lớp 5 phải ôn tập các tính chất của phân số, rèn luyện các phép tính với phân số:

 

Ôn tập: Khái niệm về phân số (55 bài)

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Ôn tập: So sánh hai phân số (

Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Phân số thập phân

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Hỗn số

Hỗn số (tiếp theo)

Ôn tập về giải toán (

Ôn tập và bổ sung về giải toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông

Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Héc - ta

Khái niệm số thập phân

Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Số thập phân bằng nhau (80 bài)

So sánh hai số thập phân

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Cộng hai số thập phân (326 bài)

Tổng nhiều số thập phân

Trừ hai số thập phân (224 bài)

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…


Nhân một số thập phân với một số thập phân


Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân


Chia một số thập phân cho một số thập phân

Tỉ số phần trăm

Giải toán về tỉ số phần trăm

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Giới thiệu máy tính bỏ túi

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Hình tam giác

 
Toán 5 trang 87 Diện tích Hình tam giác   Tiết 86 Tuần 18
 
Toán 5 trang 88  Luyện tập về Diện tích Hình tam giác   Tiết 87 Tuần 18

2. Preview   Weekly Learning Activities Grade 5-  Week1 Practice

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>35 Bài tập cuối tuần Lớp   5 Năm học  2016 -  2017

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top