Toán 5 trang 76 Bài : Luyện tập Tính tỉ số phần trăm của hai số - Tuần 16 Tiết 76

 

Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1  Năm học 2016 - 20171. introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Toán 5  trang 76 Bài : Luyện tập Tính tỉ số phần trăm của hai số  - Tuần 16 Tiết 76 - Trong bài giảng này , các em sẽ được củng cố cách :

- Làm quen với các khái niệm: Thực hiện một số phần trăm kế hoạch; tiền vốn, tiền bán, tiền lãi; số phần trăm lãi..
- Rèn kĩ năng tìm tỉ số phần trăm của hai số.
- Làm quen với các phép tính với tỉ số phần trăm (cộng và trừ hai tỉ số phần trăm, nhân và chia tỉ số phần trăm với một số.

 

2. Preview  a part of this  lecture

Bài 2. Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20 ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:

  1. a) Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm ?
  2. b) Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm ?

 

3. Video Hướng dẫn  học Toán 5 trang 76 Tiết 76 Tuần 14

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>>Toán 5 trang 76 Bài : Luyện tập Tính tỉ số phần trăm của hai số - Tuần 16 Tiết 76 

- Download  from Mediafire>>>Toán 5 trang 76 Bài : Luyện tập Tính tỉ số phần trăm của hai số - Tuần 16 Tiết 76

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>35 Bài tập cuối tuần Lớp   5 Năm học  2016 -  2017

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top