Toán 5 trang 77 Giải Toán Tỉ số phần trăm - Dạng 2 | Tiết 7 7 Tuần 16

Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1  Năm học 2016 - 20171. introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Toán 5  trang 77 Bài : Giải Toán Tỉ số phần trăm - Tiết 7 7 – trang  77 - Toán 5 - Trong bài giảng này , các em sẽ được học cách :

- Cách tìm một số phần trăm của một số
- Vận dụng được để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.

 2. Preview  a part of this  lecture

Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó  số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Bài 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người  gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng  cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

Giải Toán Tỉ số phần trăm - Tiết 7 7 – trang  77 - Toán 5

3. Video Hướng dẫn  học Toán 5 trang 77 Tiết 77 Tuần 16

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>>Giải Toán Tỉ số phần trăm - Tiết 7 7 – trang 77 - Toán 5 - Tuần 16 

- Download  from Mediafire>>>Giải Toán Tỉ số phần trăm - Tiết 7 7 – trang 77 - Toán 5 - Tuần 16

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>35 Bài tập cuối tuần Lớp   5 Năm học  2016 -  2017

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top