Toán 5 trang 78 Giải Toán Tỉ số phần trăm Dạng 3 Tiết 79 Tuần 16

Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1  Năm học 2016 - 20171. introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Toán 5 trang 78 8 Giải Toán Tỉ số phần trăm ( tiếp theo) Dạng 3 Tiết 79 Tuần 16  - Trong bài giảng này , các em sẽ được học cách :

-- Biết cách tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó. ( dạng 3)
- Vận dụng để giải một số bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.    
- Bài tập đạt chuẩn: Bài 1, Bài 2.

 2. Preview  a part of this  lecture

Bài 1. Số học sinh khá giỏi của trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường .Hỏi trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?
Bài 2.  Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm ?
Bài 3.  Một kho gạo chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:                                                
      a) 10% số gạo trong kho.
      b) 25% số gạo trong kho.

 

3. Video Hướng dẫn  học Toán 5 trang 78 Tiết 79 Tuần 16

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>>Toán 5 trang 78 Giải Toán Tỉ số phần trăm ( tiếp theo) Dạng 3 Tiết 79 Tuần 16 

- Download  from Mediafire>>>Toán 5 trang 78 Giải Toán Tỉ số phần trăm ( tiếp theo) Dạng 3 Tiết 79 Tuần 16 

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì 1 trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top