Toán 5 trang 80 Luyện tập chung Giải Toán Tỉ số phần trăm Tiết 81 Tuần 17

Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1  Năm học 2016 - 20171. introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Toán 5 trang 80 Luyện tập chung  Giải Toán Tỉ số phần trăm  Tiết 81 Tuần 17  - Trong bài giảng này , các em sẽ được học cách :

- Củng cố cách làm ba dạng bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm:
+ Tính tỉ số phần trăm của hai số. ( Dạng 1)
+ Tìm giá trị một số phần trăm của một số. ( Dạng 2)
+ Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó.  ( Dạng 3)
- Bài tập đạt chuẩn: Bài 1(b), Bài 2(b), Bài 3(a),

 2. Preview  a part of this  lecture

Toán 5 trang 80 Luyện tập chung  Giải Toán Tỉ số phần trăm  Tiết 81 Tuần 17

Bài 1b: Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?
Bài giải
Tỉ số phần trăm số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của tổ là:
126 : 1200  = 0,105
0,105 = 10,5 %
                               Đáp số: 10,5 %

Bài 2b: Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó lãi 15 %, tính số tiền lãi.
Bài giải
Số tiền lãi của cửa hàng là:
6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 ( đồng )
        Đáp số: 900 000 đồng


Bài 3 b: Một cửa hàng đã bán 420kg gạo và số gạo đó bằng 10,5 % tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo ?
Bài giải
Số gạo của cửa hàng trước khi bán là:
420 x 100 : 10,5 = 4000 (kg)
4000 kg = 4 tấn

 

3. Video Hướng dẫn  học Toán 5 trang 79 Tiết 80 Tuần 17

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>>Toán 5 trang 80 Luyện tập chung  Giải Toán Tỉ số phần trăm  Tiết 81 Tuần 17 

- Download  from Mediafire>>>Toán 5 trang 80 Luyện tập chung Giải Toán Tỉ số phần trăm Tiết 81 Tuần 17

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì 1 trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top