Toán 5 trang 88 Luyện tập về Diện tích Hình tam giác Tiết 87 Tuần 18

Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1  Năm học 2016 - 20171. introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Toán 5 trang 88  Luyện tập về Diện tích Hình tam giác   Tiết 87 Tuần 18  - Trong bài giảng này , các em sẽ được học  :

- Luyện tập cách tính diện tích hình tam giác.

- Rèn cách tính diện tích hình tam giác vuông biết độ dài hai cạnh góc vuông.

- Bài tập đạt chuẩn: Bài 1, Bài 2, Bài 3,

 2. Preview  a part of this  lecture

Toán 5 trang 87 Diện tích Hình tam giác   Tiết 86 Tuần 18

Câu 1.Nêu chiều cao tương ứng với đáy được vẽtrong hình tam giác sau:
Đáy AB, chiều cao CK.
Đáy AC, chiều cao BI.
Đáy BC, chiều cao AH.


Câu 2. Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm như thế nào?
Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.


Bài 1:Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:
a/ a = 30,5dm và h = 12dm.
b/ a = 16dm và h = 5,3m.

a) Diện tích hình tam giác có  đó là:
30,5 x 12 : 2 = 183 (dm2 )
Đáp số: 183 dm2

b) Diện tích hình tam giác có  đó là:
16dm = 1,6m;
1,6 x 5,3 : 2 = 4,24 ( m2 )
Đáp số: 4,24 m2


Bài 2. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng của mỗi hình tam giác vuông dưới đây :
- Nếu AC là cạnh đáy thì AB là chiều cao tương ứng.
- Nếu AB là cạnh đáy thì AC là chiều cao tương ứng.
- Nếu ED là cạnh đáy thì GD là chiều cao tương ứng.
- Nếu GD là cạnh đáy thì ED là chiều cao tương ứng.

Bài 4.a/ Đo độ dài các cạnh hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

b/  Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh EM. Tính:

 - Tổng diện tích hình tam giác MQE diện tích hình tam giác NEP.

 - Diện tích hình tam giác EQP.

3. Video Hướng dẫn  học Toán 5 trang 88 Tiết 87 Tuần 18

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>>Toán 5 trang 88 Luyện tập về Diện tích Hình tam giác Tiết 87 Tuần 18    

- Download  from Mediafire>>>Toán 5 trang 88 Luyện tập về Diện tích Hình tam giác Tiết 87 Tuần 18   

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì 1 trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top