Tập làm văn Lớp 5 Trang 12 Tuần 19 Cách viết đoạn văn mở bài tả người

Bài giảng Tập làm văn 5 Tập làm văn Lớp  5 Trang 12 Tuần 19  - Luyện tập tả người | Dựng đoạn mở bài  Cách viết đoạn văn mở bài cho bài văn tả người
Tập làm văn Lớp  5 – Tuần 19 Trang 12 - Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)  – Tiếng Việt   5 – tập 2 trang  12

1. Mục tiêu cần đạt của bài dạy:
- Nhận biết được hai kiểu mở bài (trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả người (BT1).
- Viết được đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp cho 2 trong 4 đề ở BT2.

 

2. Giải các bài tập

Bài giảng Tập làm văn 5 - Tuần 1 9 - Luyện tập tả người

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>>Tập làm văn 5 Trang 12 Tuần 19  - Luyện tập tả người | Dựng đoạn mở bài    

- Download  from Mediafire>>>Tập làm văn 5 Trang 12 Tuần 19 - Luyện tập tả người | Dựng đoạn mở bài

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Tập làm văn 5 Học kì 1 trên vantieuhoc


      

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top