Toán 5 trang 93 Diện tích Hình thang Tiết 91 Tuần 19

Bài tập Cuối tuần Toán + Tiếng Việt Lớp 5 Tuấn 1  Năm học 2016 - 20171. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài Diện tích hình thang    Tiết 91 – trang  93 - Toán 5

- Biết tính diện tích hình thang.
-  Biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan.
- Bài tập đạt chuẩn: Bài 1(a), Bài 2(a),

 2. Preview  a part of this  lecture

Toán 5 trang 92   Diện tích Hình thang   Tiết 91  Tuần 19Thơ vui ghi nhớ cách Diện tích hình thang

Muốn tính diện tích hình thang
Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào
Thế rồi nhân với chiều cao
Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra


Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK.


Qui tắc tính Diện tích hình thang :
Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.


Công thức Diện tích hình thang : S = ( a + b)  x h : 2
Độ dài các cạnh đáy là : a,b
* Chiều cao là : h
* Diện tích là : S
Bài tập luyện tập cách tính  Diện tích hình thang :

Bài 1/93 SGK
Tính diện tích hình thang, biết :
a/ Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm.
Tính diện tích hình thang, biết :
b/ Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m ; chiều cao là 10,5 m.

Bài 1/93 SGK
Bài 3/94 SGK

 

3. Video Hướng dẫn  học Toán 5 trang 89 Tiết 88 Tuần 18

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>>Toán 5 trang 92 Diện tích Hình thang Tiết 91 Tuần 19    

- Download  from Mediafire>>>Toán 5 trang 92   Diện tích Hình thang   Tiết 91  Tuần 19   

 

- Xem thêm cách làm Vở  bài tập Toán 5 : Bài 91 Diện tích hình thang

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì 1 trên tieuhocvn

 

    

- Download  from Mediafire>>>Toán 5 trang 89 Luyện tập chung chẩn bị cho Kiểm tra cuối HK1 Tiết 88 Tuần 18   

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì 1 trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top