Luyện tập chung Tiết 93 – trang 95 - Toán 5

Luyện tập chung  Tiết 93 – trang  95 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài
Luyện tập chung  Tiết 93 – trang  95 - Toán 5
- Củng cố cách tính diện tích hình tam giác vuông
- Củng cố cách tính diện tích hình thang.
- Giải toán liên quan đến diện tích và  tỉ số phần trăm
- Bài tập đạt chuẩn: Bài 1, Bài 2,

 2. Preview  a part of this  lecture
Bài 1 trang 95 SGK Toán 5
Tính diện tích hình tam giác vuông:
a/  3 cm và 4 cm
S = 3 x 4 : 2 = 6 (cm2)

b/  2,5 m và 1,6 m
S = 2,5 x 1,6 : 2 = 2 (m2)
c/ 2/5 dm và  1/6    dm

Bài 2 trang 95 SGK Toán 5
Tính diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?
Bài giải
Diện tích của hình thang ABED là: (2,5 + 1,6) x 1,2 : 2 = 2,46 (dm2)
Diện tích của hình tam giác BEC là:         1,3 x 1,2 : 2 = 0,78 (dm2)
Diện tích của hình thang ABED lớn hơn
hình tam giác BEC là:   2,46 – 0,78 = 1,68 (dm2)
Đáp số : 1,68 dm2

Bài 3 trang 95 SGK Toán 5
Trên một mảnh vườn hình thang, người ta sử dụng 30% diện tích để trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.
a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2 đất?
b) Hỏi số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất?
Bài giải
a/ Diện tích của mảnh vườn hình thang là:(50 + 70) x 40 : 2 = 2400 (m2)
Diện tích trồng đu đủ là:       2400 : 100 x 30 = 720 (m2)
Số cây đu đủ trồng được là:       720 : 1,5 = 480 (cây)
b/ Diện tích trồng chuối là:       2400 : 100 x 25 = 600 (m2)
Số cây chuối trồng được là:       600 : 1 = 600 (cây)
Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:   600 - 480 = 120 (cây)

 

3. Video Hướng dẫn  học Toán 5 trang 89 Tiết 88 Tuần 18

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>> Luyện tập chung  Tiết 93 – trang  95 - Toán 5  

- Download  from Mediafire>>> Luyện tập chung  Tiết 93 – trang  95 - Toán 5   

- Xem thêm cách làm Vở  bài tập Toán 5 : Bài 93 :Luyện tập chung  Tiết 93 – trang  7 - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì 1 trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top