Hình tròn , đường tròn Tiết 94 – trang 97 - Toán 5

Hình tròn , đường tròn  Tiết 94 – trang  97 - Toán 5

1. Introduction: - Đây là bài giảng Toán 5 - Giúp học sinh lớp 5 Học tốt  Toán 5 Bài
Hình tròn , đường tròn  Tiết 94 – trang  97 - Toán 5
- Nhận biết được hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn.
- Biết sử dụng compa để vẽ hình tròn.
- Bài tập đạt chuẩn: Bài 1, Bài 2,

 2. Preview  a part of this  lecture
Thế nào là hình tròn ?
 Là hình được tạo nên mặt phẳng
 Giới hạn bởi một đường tròn.
- Người ta thường dùng dụng cụ gì
để vẽ đường tròn ?

- Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là bán kính của hình tròn.
 - Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau. OA = OB = OC
- Đoạn thẳng MN nối hai điểm M,N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của hình tròn.
- Trong một hình tròn, đường kính gấp 2 lần bán kính

Bài 1 trang 96 SGK Toán 5 Vẽ hình tròn có :
a. Bán kính 3cm
+ Xác định tâm O
+ Mở rộng compa bằng với bán kính 3 cm.
+ Đặt đầu kim cố định ở tâm O, quay đầu bút chì.
b.  Đường kính 5cm.
Bán kính hình tròn là : 5 : 2 = 2,5 cm

Bài 2 trang 96 SGK Toán 5

Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ hai hình tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.
Vẽ hình theo mẫu :

 

3. Video Hướng dẫn  học tiết Toán 5 này

 


 4. Free Download  this lecture for teaching  5th Math

 

______________And more sections, Please download>>>>

 a. Author: tieuhocvn.info

b. Language: English - Vietnamese

c. Document Type: .doc - Page: 2 pages without keys

d. Size: 64k

5. Link download :

a. >>> Tải trực tiếp Direct Download free links to Teachers for this test

Click here to Download >>>>
- Download  from>>> Hình tròn , đường tròn  Tiết 94 – trang  97 - Toán 5  

- Download  from Mediafire>>>Hình tròn , đường tròn Tiết 94 – trang 97 - Toán 5  

- >>>Xem thêm cách làm Vở  bài tập Toán 5 : Bài 94: Hình tròn , đường tròn  – trang  9 - Vở bài tập Toán 5

Note: This Lecture is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

>>>Tổng hợp các bài giảng Toán 5 Học kì 1 trên tieuhocvn

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top