Dự giờ Toán 5 - Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Dự giờ trên mạng - Toán 5 - Viết số đo khối lượng  dưới dạng số thập phân - Thưa thầy cô . Đây là bài giảng môn toán 5 màtieuhocvn.info muốn giới thiệu với thầy cô . Bài giảng này do cô giáo :: Nguyễn Thị Nhung - Trường Tiểu học Thị Trấn Triệu Sơn- Triệu Sơn - Thanh Hóa

Dự giờ Toán 5 - Viết số đo khối lượng  dưới dạng số thập phân

 

Dự giờ trên mạng - Toán 5 - Viết số đo khối lượng  dưới dạng số thập phân - Thưa thầy cô . Đây là bài giảng môn toán 5 mà tieuhocvn.info muốn giới thiệu với thầy cô . Bài giảng này do cô giáo :: Nguyễn Thị Nhung - Trường Tiểu học Thị Trấn Triệu Sơn- Triệu Sơn - Thanh Hóa

Quy trình dạy này thầy cô thấy có học tập được những gì không? Hãy ghi chép những điều này vào sổ ghi chép của thầy cô hay sổ bồi dưỡng thường xuyên.

- Các dạy của cô giáo này có gì giống và khác với địa phương nơi thầy cô đang thực hiện?

- Thầy cô học được điểm gì hay mà có thể áp dụng vào lớp mình dạy?

- Tiết học này có đảm bảo quy trình dạy hình thành kiến thức không?

2. Mục tiêu cần đạt: Sau tiết học, học sinh :

Biết viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

 

 Thầy cô nhấn vào đây để tải về Giáo án Power Point của bài : Viết số đo khối lượng dưới dạng  số thập phân 

3. Xem chi tiết tiết dạy này

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top