Dự giờ trên mạng - Luyện từ và câu 5 - Câu ghép

Dự giờ trên mạng - Luyện từ và câu 5 - Câu ghép

Dự giờ trên mạng - Luyện từ và câu Lớp 5: Câu ghép - Thưa thầy cô . Đây là bài giảng môn Luyện từ và câu 5  mà tieuhocvn.info muốn giới thiệu với thầy cô . Bài giảng này do cô giáo :  Nguyễn Thị Thủy - Trường Tiểu học Hợp Thắng- Triệu Sơn- Thanh Hóa. - Nắm sơ lược khái niệm câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn và thể hiện một ý có mối quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác (ND Ghi nhớ). - Nhận biết được câu ghép, xác định được các vế câu trong câu ghép (BT1, mục III); thêm được một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép (BT3)

Dự giờ trên mạng - Luyện từ và câu 5 - Câu ghép

 

Dự giờ trên mạng - Luyện từ và câu Lớp 5: Câu ghép - Thưa thầy cô . Đây là bài giảng môn Luyện từ và câu 5  màtieuhocvn.info muốn giới thiệu với thầy cô . Bài giảng này do cô giáo :  Nguyễn Thị Thủy - Trường Tiểu học Hợp Thắng- Triệu Sơn- Thanh Hóa

Quy trình dạy này thầy cô thấy có học tập được những gì không? Hãy ghi chép những điều này vào sổ ghi chép của thầy cô hay sổ bồi dưỡng thường xuyên.

- Các dạy của cô giáo này có gì giống và khác với địa phương nơi thầy cô đang thực hiện?

- Thầy cô học được điểm gì hay mà có thể áp dụng vào lớp mình dạy?

- Tiết học này có đảm bảo quy trình dạy hình thành kiến thức không?

2. Mục tiêu cần đạt: Sau tiết học, học sinh :

- Nắm sơ lược khái niệm câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn và thể hiện một ý có mối quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác (ND Ghi nhớ).

- Nhận biết được câu ghép, xác định được các vế câu trong câu ghép (BT1, mục III); thêm được một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép (BT3)

 Thầy cô nhấn vào đây để tải về Giáo án Power Point của bài : Luyện từ và câu 5 _ Câu ghép 

3. Xem chi tiết tiết dạy trên tieuhoc.info

 

 

4. Tải toàn bộ Videp tiết dạy này từ tieuhocvn.info

Direct Link from tieuhoc: ...>>>>>Luyện từ và câu 5 - Câu ghép 

5. Tải toàn bộ Giáo án trình chiếu Power Point cho t iết dạy này từ tieuhoc.info

Nhấn vào đây để tải về: 

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

 

Thanks !

 

=================== http://tieuhocvn.info=================

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top