Dự giờ trên mạng - Chính tả 5 - Nghe - viết - Một chuyên gia máy xúc

Dự giờ trên mạng - Chính tả 5 - Nghe - viết - Một chuyên gia máy xúc

Dự giờ trên mạng - Chính tả 5 - Nghe - viết - Một chuyên gia máy xúc - Thưa thầy cô . Đây là bài giảng môn Chính tả 5 màtieuhocvn.info muốn giới thiệu với thầy cô . Quy trình dạy này thầy cô thấy có học tập được những gì không? Hãy ghi chép những điều này vào sổ ghi chép của thầy cô hay sổ bồi dưỡng thường xuyên.

Dự giờ trên mạng - Chính tả 5 - Nghe - viết - Một chuyên gia máy xúc

 

Dự giờ trên mạng - Chính tả 5 - Nghe - viết - Một chuyên gia máy xúc - Thưa thầy cô . Đây là bài giảng môn Chính tả 5 mà tieuhoc.info muốn giới thiệu với thầy cô . Quy trình dạy này thầy cô thấy có học tập được những gì không? Hãy ghi chép những điều này vào sổ ghi chép của thầy cô hay sổ bồi dưỡng thường xuyên.

- Các dạy của cô giáo này có gì giống và khác với địa phương nơi thầy cô đang thực hiện?

- Thầy cô học được điểm gì hay mà có thể áp dụng vào lớp mình dạy?

- Tiết học này có đảm bảo quy trình dạy hình thành kiến thức không?

2. Mục tiêu cần đạt: Sau tiết học, học sinh :

- Nghe – viết đúng bài CT ; không mắc quá 5 lỗi trong bài ; trình báy đúng đoạn văn .

- Tìm được các tiếng có chứa uô , ua trong bài văn và nắm được cách đánh dấu thanh trong các tiếng có chứa uô , ua (BT2) ; tìm được tiếng thích hợp có chứa uô hoặc ua để điền vào 2 trong số 4 câu thành ngữ ở BT3  .

Thầy cô nhấn vào đây để tải về Giáo án Power Point 

 

3. Xem chi tiết tiết dạy trên tieuhoc.info

4. Tải toàn bộ Videp tiết dạy  này từ tieuhocvn.info

Direct Link from tieuhoc: ...>>>>>Chính tả 5 - Nghe - viết - Một chuyên gia máy xúc 

5. Tải toàn bộ  Giáo án trình chiếu Power Point cho tiết dạy  này từ tieuhocvn.info

Nhấn vào đây để tải về: 

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

 

Thanks !

 

================= http://tieuhocvn.info=================

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top