Dự giờ trên mạng Tập đọc 5 - Mùa thảo quả - Tiếng Việt 5

Dự giờ  trên mạng Tập đọc 5  - Mùa thảo quả -  Tiếng Việt  5

Dự giờ  trên mạng Tập đọc 5  - Mùa thảo quả -  Tiếng Việt  5   Đây  là tiến trình tiết dạy bài tập đọc Lớp 5 -  Bài dạy : Mùa thảo quả - Ma Văn Kháng - Tiếng Việt  5  . Khi xem bài dạy này, thầy cô sẽ thấy được cách chia đoạn của gv, cách hướng dẫn hs đọc đúng, đọc diễn cảm , của bài tập đọc  này như thế nào theo  đúng  yêu cầu cần đạt của Chuẩn kiến thức kĩ năng. Mời thầy cô  -   Hãy xem kĩ quy trình dạy của họ

Dự giờ  trên mạng Tập đọc 5  - Mùa thảo quả -  Tiếng Việt  5 

Dự giờ  trên mạng Tập đọc 5  - Mùa thảo quả -  Tiếng Việt  5

Đây  là tiến trình tiết dạy bài tập đọc Lớp 5 -  Bài dạy : Mùa thảo quả - Ma Văn Kháng - Tiếng Việt  5  . Khi xem bài dạy này, thầy cô sẽ thấy được cách chia đoạn của gv, cách hướng dẫn hs đọc đúng, đọc diễn cảm , của bài tập đọc  này như thế nào theo  đúng  yêu cầu cần đạt của Chuẩn kiến thức kĩ năng. Mời thầy cô  -   Hãy xem kĩ quy trình dạy của họ
Thầy cô nếu thấy phim chạy bị dừng lại , mong thầy cô đừng nóng vội để chạy hết 1/4 của tiết học sau đó thầy cô xem lại . Vì đường truyền chứ không phải máy thầy cô xấu.

Sau khi xem xong thầy cô hãy rút kinh nghiệm cho mình về cách dạy phù hợp với đối tượng học sinh của  mình

Tất nhiên đây không phải  là bài dạy mẫu và chuẩn . Nhưng theo cá nhân tôi thì tôi thì tôi thấy nó phục vụ rất nhiều cho việc giảng dạy của tôi. Ví  dụ như  phong cách của giáo viên, cách tổ chức lớp học, phân bố thời gian , ngay cả cách đặt câu hỏi, đánh giá, khích lệ học sinh cũng đáng để học tập.
Vậy thầy cô thấy hay ,thầy cô hãy ủng hộ tôi bằng cách thầy cô có thể....

Sau khi xem bài dạy này thầy cô nên trả lời các câu hỏi của tôi như sau:

- Tiến trình bài dạy và phân bố thời gian đã hợp lí chưa?

- Bài đọc này , gv đã chia đoạn cho học sinh đọc như thế nào? Bổ dọc hay bổ ngang?
- Cách luyện đọc đúng của giáo viên có gì khác với  cách luyện đọc đúng của thầy cô đang dạy?

- Giáo án bảng ( giáo viên trình bày như vậy ) đã đủ để hs lớp 5 hiểu nội dung và cảm thụ bài chưa?

- Việc tổ chức học sinh làm việc theo cặp, nhóm trong tiết học này  thể hiện thế nào đã khoa học chưa?

- Nêu đại ý - ý chính của bài tập đọc này đã ngắn gọn và dễ nhớ , trọng tâm chưa?

- Hãy cho điểm bài này ( G,K, Đạt yêu cầu)Thanks nhiều nha

________________________tieuhocvn.info - Giới thiệu__________________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top