Dự giờ trên mạng Toán 5 - Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Dự giờ trên mạng Toán 5 - Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Dự giờ trên mạng Toán 5 - Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 

Mời các thầy cô và các bạn hãy dự giờ tiết Toán   lớp 5 - Bài:  Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân  trang 45 - Vì đây là tiết toán hình thành bài mới đã  được học qua một tiết Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân và tiết luyện tập về dạng này rồi . Vậy dạy tiết này sao cho đúng;  kế thừa kiến thức đã học ở hai bài trước và phát huy tính tích cực của hs. Qua  tiết dạy này thầy cô cũng thấy được các bước chuyển từ  đơn vị đo  khối lượng từ hai đơn vị đo sang số thập phân viết dưới dạng số thập phân như thế nào?

Dự giờ trên mạng Toán 5 - Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 

Dự giờ trên mạng Toán 5 - Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Mời các thầy cô và các bạn hãy dự giờ tiết Toán   lớp 5 - Bài:  Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân  trang 45 - Vì đây là tiết toán hình thành bài mới đã  được học qua một tiết Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân và tiết luyện tập về dạng này rồi . Vậy dạy tiết này sao cho đúng;  kế thừa kiến thức đã học ở hai bài trước và phát huy tính tích cực của hs. Qua  tiết dạy này thầy cô cũng thấy được các bước chuyển từ  đơn vị đo  khối lượng từ hai đơn vị đo sang số thập phân viết dưới dạng số thập phân như thế nào?   Khi xem bài dạy này, thầy cô sẽ thấy được cách  dạy loại bài  này ở lớp 5 , cách dạy  đã bám theo chuẩn kiến thức kĩ năng chưa? Đã đạt được  yêu cầu cần đạt của Chuẩn kiến thức kĩ năng thông qua một loạt các hoạt động ?  Mời thầy cô  -   Hãy xem kĩ quy trình dạy của tiết dạy này.
Thầy cô nếu thấy phim chạy bị dừng lại , mong thầy cô đừng nóng vội để chạy hết 1/4 của tiết học sau đó thầy cô xem lại . Vì đường truyền chứ không phải máy thầy cô xấu.

Sau khi xem xong thầy cô hãy rút kinh nghiệm cho mình về cách dạy phù hợp với đối tượng học sinh của  mình

Tất nhiên đây không phải  là bài dạy mẫu và chuẩn . Nhưng theo cá nhân tôi thì tôi thì tôi thấy nó phục vụ rất nhiều cho việc giảng dạy của tôi. Ví  dụ như  phong cách của giáo viên, cách tổ chức lớp học, phân bố thời gian , ngay cả cách đặt câu hỏi, đánh giá, khích lệ học sinh cũng đáng để học tập.
Vậy thầy cô thấy hay ,thầy cô hãy ủng hộ tôi bằng cách thầy cô có thể....


Thanks nhiều nha

________________________tieuhocvn.info - Giới thiệu__________________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top