Dự giờ tiết dạy mẫu Tập làm văn 5 - Tập viết đoạn hội thoại

Dự giờ tiết dạy mẫu Tập làm văn 5 - Tập  viết đoạn hội thoại

Dự giờ tiết dạy mẫu Tập làm văn 5 - Tập  viết đoạn hội thoại  - Mời các thầy cô và các bạn hãy dự giờ tiết dạy Tập làm văn lớp 5 - Bài:  Tập viết đoạn hội thoại ( Thái sư Trần Thủ Độ) - Đây  là tiến trình hoạt động tập đóng vai và diễn màn kịch . Thông qua hoạt động này Thầy cô sẽ biết được nội dung, yêu cầu dạy học  và cách dạy tiết Tập viết đoạn hội thoại trong SGK Tiếng Việt 5  phù hợp với oối tượng học sinh . Khi xem bài dạy này, thầy cô sẽ thấy được cách  dạy loại bài  này ở lớp 5 , cách dạy  đã bám theo chuẩn kiến thức kĩ năng chưa? Đã đạt được  yêu cầu cần đạt của Chuẩn kiến thức kĩ năng thông qua một loạt các hoạt động ?  Mời thầy cô  -   Hãy xem kĩ quy trình dạy của tiết dạy này.

Dự giờ tiết dạy mẫu Tập làm văn 5 - Tập  viết đoạn hội thoại

Dự giờ tiết dạy mẫu Tập làm văn 5 - Tập  viết đoạn hội thoại

Dự giờ tiết dạy mẫu Tập làm văn 5 - Tập  viết đoạn hội thoại  - Mời các thầy cô và các bạn hãy dự giờ tiết dạy Tập làm văn lớp 5 - Bài:  Tập viết đoạn hội thoại ( Thái sư Trần Thủ Độ) - Đây  là tiến trình hoạt động tập đóng vai và diễn màn kịch . Thông qua hoạt động này Thầy cô sẽ biết được nội dung, yêu cầu dạy học  và cách dạy tiết Tập viết đoạn hội thoại trong SGK Tiếng Việt 5  phù hợp với oối tượng học sinh .Khi xem bài dạy này, thầy cô sẽ thấy được cách  dạy loại bài  này ở lớp 5 , cách dạy  đã bám theo chuẩn kiến thức kĩ năng chưa? Đã đạt được  yêu cầu cần đạt của Chuẩn kiến thức kĩ năng thông qua một loạt các hoạt động ?  Mời thầy cô  -   Hãy xem kĩ quy trình dạy của tiết dạy này.
Thầy cô nếu thấy phim chạy bị dừng lại , mong thầy cô đừng nóng vội để chạy hết 1/4 của tiết học sau đó thầy cô xem lại . Vì đường truyền chứ không phải máy thầy cô xấu.

Sau khi xem xong thầy cô hãy rút kinh nghiệm cho mình về cách dạy phù hợp với đối tượng học sinh của  mình

Tất nhiên đây không phải  là bài dạy mẫu và chuẩn . Nhưng theo cá nhân tôi thì tôi thì tôi thấy nó phục vụ rất nhiều cho việc giảng dạy của tôi. Ví  dụ như  phong cách của giáo viên, cách tổ chức lớp học, phân bố thời gian , ngay cả cách đặt câu hỏi, đánh giá, khích lệ học sinh cũng đáng để học tập.
Vậy thầy cô thấy hay ,thầy cô hãy ủng hộ tôi bằng cách thầy cô có thể....


Thanks nhiều nha

________________________tieuhocvn.info- Giới thiệu__________________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top