Kể chuyện 5: Loại bài nghe thầy cô kể: Lí Tự Trọng

Kể chuyện 5: Loại bài nghe thầy cô kể: Lí Tự Trọng

Kể chuyện 5 - Nghe thầy cô kể: Lí Tự Trọng

Trong tiết học này thầy cô  sẽ học được cách giúp học sinh kể chuyện theo thầy cô kể một nội dung có sẵn

Nội dung    : HS nghe thầy cô kể chuyện, kết hợp quan sát tranh minh hoạ rồi kể lại.
Truyện không in trong sgk
Mục đích    : Rèn cho HS kĩ năng nói và nghe.
Mức độ yêu cầu:     chỉ cần ghi nhớ lời kể của GV và kể lại

- cách tổ chức hoạt động nhóm.

- Cách chốt kiến thức và mở rộng kiến thức.

Vậy mời thầy cô lấy giấy bút ra tôi và thầy cô dự một tiết dạy mẫu của  cô giáo   Phạm Lệ Hằng

Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba- Hà Nội

Kể chuyện 5: Loại bài nghe thầy cô kể: Lí Tự Trọng

Kể chuyện 5: Loại bài nghe thầy cô kể: Lí Tự Trọng

Kể chuyện 5: Loại bài nghe thầy cô kể: Lí Tự Trọng

Trong tiết học này thầy cô  sẽ học được cách giúp học sinh kể chuyện theo thầy cô kể một nội dung có sẵn

Nội dung    : HS nghe thầy cô kể chuyện, kết hợp quan sát tranh minh hoạ rồi kể lại.
Truyện không in trong sgk
Mục đích    : Rèn cho HS kĩ năng nói và nghe.
Mức độ yêu cầu:     chỉ cần ghi nhớ lời kể của GV và kể lại

- cách tổ chức hoạt động nhóm.

- Cách chốt kiến thức và mở rộng kiến thức.

Vậy mời thầy cô lấy giấy bút ra tôi và thầy cô dự một tiết dạy mẫu của  cô giáo   Phạm Lệ Hằng

Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba- Hà Nội

 

 

 

Hãy tải toàn bộ bài giảng này 

 

Thầy cô hãy ủng hộ trang tieuhoc.info bằng vài cái nhấp chuột tại --------------------------------------------------> đây

Em xin cảm ơn thầy cô

 


 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top