Dự giờ tiết dạy mẫu Luyện từ và câu 5 - Luyện tập về từ đồng nghĩa

Dự giờ  tiết dạy mẫu  Luyện từ và cấu 5- Luyện tập về từ đồng nghĩa

Đây  là tiến trình dạy tiết Luyện từ và câu  Lớp 5 -  Bài dạy : Luyện tập về từ đồng nghĩa- Tiếng Việt  5  . Khi xem bài dạy này, thầy cô sẽ thấy được cách hình thành kiến thức mới, tổ chức học sinh ghi nhớ kiến thức, thao tác và quy trình giải quyết các bài tập trong SGK như thế nào. Đã dạy bám theo chuẩn kiến huức kĩ năng chưa? Đã đạt được  yêu cầu cần đạt của Chuẩn kiến thức kĩ năng thông qua một loạt các hoạt động ?  Mời thầy cô  -   Hãy xem kĩ quy trình dạy của tiết dạy này.

Dự giờ  tiết dạy mẫu  Luyện từ và câu 5 - Luyện tập về từ đồng nghĩa

Dự giờ  tiết dạy mẫu  Luyện từ và cấu 5- Luyện tập về từ đồng nghĩa

Đây  là tiến trình dạy tiết Luyện từ và câu  Lớp 5 -  Bài dạy : Luyện tập về từ đồng nghĩa- Tiếng Việt  5  . Khi xem bài dạy này, thầy cô sẽ thấy được cách hình thành kiến thức mới, tổ chức học sinh ghi nhớ kiến thức, thao tác và quy trình giải quyết các bài tập trong SGK như thế nào. Đã dạy bám theo chuẩn kiến huức kĩ năng chưa? Đã đạt được  yêu cầu cần đạt của Chuẩn kiến thức kĩ năng thông qua một loạt các hoạt động ?  Mời thầy cô  -   Hãy xem kĩ quy trình dạy của tiết dạy này.

 

 
Thầy cô nếu thấy phim chạy bị dừng lại , mong thầy cô đừng nóng vội để chạy hết 1/4 của tiết học sau đó thầy cô xem lại . Vì đường truyền chứ không phải máy thầy cô xấu.

Sau khi xem xong thầy cô hãy rút kinh nghiệm cho mình về cách dạy phù hợp với đối tượng học sinh của  mình

Tất nhiên đây không phải  là bài dạy mẫu và chuẩn . Nhưng theo cá nhân tôi thì tôi thì tôi thấy nó phục vụ rất nhiều cho việc giảng dạy của tôi. Ví  dụ như  phong cách của giáo viên, cách tổ chức lớp học, phân bố thời gian , ngay cả cách đặt câu hỏi, đánh giá, khích lệ học sinh cũng đáng để học tập.
Vậy thầy cô thấy hay ,thầy cô hãy ủng hộ tôi bằng cách thầy cô có thể....


Thanks nhiều nha

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top