Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì II

Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì II

Thưa thầy cô và các bạn. Đây là tâp hợp các bài giảng dạng trình chiếu ppt dành cho các thầy cô đang giảng dạy Tiếng Việt 5 - Phân môn Luyện Từ và câu - Học Kì II - Năm học 2014 - 2015 . Thầy cô và quý phụ huynh có thể nhấn vào các đường dẫn phía dưới để tải về làm tài liệu cho mình. Xin nhớ rằng thầy cô phải tải giáo án ppt ( power point ) chứ không tải phim minh họa . Phim minh họa chỉ giúp thầy cô có những định hướng nhanh về những nội dung sẽ xuất hiện trong bài giảng . Từ đó thầy cô có những cách dạy phù hợp ch mỗi bài, cho rieng mình, cho lớp mình , cho phù hợp với yêu cầu đặc trưng vùng miền. Tất nhiên Giáo án ppt thầy cô cũng có thể chỉnh sửa nội dung cho phù hợp. Chúc thầy cô vui vẻ!

Cảm ơn thầy cô đã quan tâm đến tieuhocvn.info

 

Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì II

Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì II

Thưa thầy cô và các bạn.

Đây là tâp hợp các bài giảng dạng trình chiếu ppt dành cho các thầy cô đang giảng dạy Tiếng Việt 5 - Phân môn Luyện Từ và câu - Học Kì II - Năm học 2014 - 2015 . Thầy cô và quý phụ huynh có thể nhấn vào các đường dẫn phía dưới để tải về làm tài liệu cho mình. Xin nhớ rằng thầy cô phải tải giáo án ppt ( power point ) chứ không tải phim minh họa . Phim minh họa chỉ giúp thầy cô có những định hướng nhanh về những nội dung sẽ xuất hiện trong bài giảng . Từ đó thầy cô có những cách dạy phù hợp ch mỗi bài, cho rieng mình, cho lớp mình , cho phù hợp với yêu cầu đặc trưng vùng miền. Tất nhiên Giáo án ppt thầy cô cũng có thể chỉnh sửa nội dung cho phù hợp. Chúc thầy cô vui vẻ!

Cảm ơn thầy cô đã quan tâm đến tieuhocvn.info

>>>Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì I

37

Câu ghép

 

38

Cách nối các vế câu ghép

 

39

MRVT: Công dân

 

40

Nối các vế câu ghép băng quan hệ từ

 

41

MRVT: Công dân

 

42

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Chỉ làm BT 3, 4 ở phần luyện tập

43

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Chỉ làm BT 2, 3 ở phần luyện tập

44

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần luyện tập

45

MRVT: Trật tự- an ninh

Không dạy

46

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Không dạy phần nhận xét.Không dạy phần ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần luyện tập

47

MRVT: Trật tự- an ninh

Bỏ bài tập 2,3

48

Nối các vế câu ghép bằng các cặp từ hô ứng

Không dạy phần nhận xét.Không dạy phần ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần luyện tập. Không cần gọi những từ dùng để nối các vế câu ghép là từ hô ứng

49

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Không dạy bài tập 1

50

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Không dạy bài tập 2

51

MRVT: Truyền thống

Không dạy bài tập 1

52

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Không dạy bài tập 3

53

MRVT: Truyền thống

 

54

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

BT1: chỉ tìm từ ngữ nối ở ba đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối

55

Ôn tập và kiểm tra giữa HKII tiết 6

 

56

Kiểm tra giữa HKII tiết 7

 

57

Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than )

 

58

Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than )

 

59

MRVT: Nam và nữ

Không làm bài tập 3

60

Ôn tập về dấu câu ( dấu phẩy )

 

61

MRVT: nam và nữ

Không làm bài tập 3

62

Ôn tập về dấu câu ( dấu phẩy )

 

63

Ôn tập về dấu câu ( dấu phẩy )

 

64

Ôn tập về dấu câu ( dấu hai chấm )

 

65

MRVT: Trẻ em

Sửa câu hỏi ở bài tập 1: Em hiểu nghĩa của từ Trẻ em như thế nào ? Chọn ý đúng nhất

Không làm bài tập 3

66

Ôn tập về dấu câu ( dấu ngoặc kép )

 

67

MRVT: Quyền và bổn phận

Không dạy

68

Ôn tập về dấu câu ( dấu gạch ngang )

 

69

Ôn tập và kiểm tra cuối HKII tiết 6

 

70

Kiểm tra cuối HKII tiết 7

 

 

 

>>>Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì I

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top