Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì I

Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì I

Thưa thầy cô và các bạn. Đây là tâp hợp các bài giảng dạng trình chiếu ppt dành cho các thầy cô đang giảng dạy Tiếng Việt 5 - Phân môn Luyện Từ và câu   - Học Kì I - Năm học 2014 - 2015 . Thầy cô và quý phụ huynh có thể nhấn vào các đường dẫn phía dưới  để tải về làm tài liệu cho mình. Xin nhớ rằng thầy cô phải tải giáo án ppt ( power  point ) chứ không tải phim minh họa . Phim minh họa chỉ giúp thầy cô có những định hướng nhanh về những nội dung sẽ xuất hiện trong bài giảng . Từ đó thầy cô có những cách dạy phù hợp ch mỗi bài, cho rieng mình, cho lớp mình , cho phù hợp với yêu cầu đặc trưng vùng miền. Tất nhiên Giáo án ppt thầy cô cũng có thể chỉnh sửa nội dung cho phù hợp. Chúc thầy cô vui vẻ!

Cảm ơn thầy cô đã quan tâm đến tieuhocvn.info

 

Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì I

Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì I

Thưa thầy cô và các bạn.

Đây là tâp hợp các bài giảng dạng trình chiếu ppt dành cho các thầy cô đang giảng dạy Tiếng Việt 5 - Phân môn Luyện Từ và câu - Học Kì I - Năm học 2014 - 2015 . Thầy cô và quý phụ huynh có thể nhấn vào các đường dẫn phía dưới để tải về làm tài liệu cho mình. Xin nhớ rằng thầy cô phải tải giáo án ppt ( power point ) chứ không tải phim minh họa . Phim minh họa chỉ giúp thầy cô có những định hướng nhanh về những nội dung sẽ xuất hiện trong bài giảng . Từ đó thầy cô có những cách dạy phù hợp ch mỗi bài, cho rieng mình, cho lớp mình , cho phù hợp với yêu cầu đặc trưng vùng miền. Tất nhiên Giáo án ppt thầy cô cũng có thể chỉnh sửa nội dung cho phù hợp. Chúc thầy cô vui vẻ!

Cảm ơn thầy cô đã quan tâm đến tieuhocvn.info

>>>Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì II

1

Từ đồng nghĩa

 

2

Luyện tập về từ đồng nghĩa

 

3

MRVT: Tổ quốc

 

4

Luyện tập về từ đồng nghĩa

 

5

MRVT: Nhân dân

 

6

Luyện tập về từ đồng nghĩa

 

7

Từ trái nghĩa

 

8

Luyện tập về từ trái nghĩa

 

9

MRVT: Hoà bình

 

10

Từ đồng âm

 

11

MRVT: Hữu nghị- Hợp tác

Không làm bài tập 4

12

Dùng từ đồng âm để chơi chữ

Không dạy

13

Từ nhiều nghĩa

 

14

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

 

15

Mở rộng vốn từ :Thiên nhiên

 

16

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

 

17

MRVT : Thiên nhiên

 

18

Đại từ

 

19

Ôn tập giữa HKI: Tiết 6

Không làm bài tập 3

20

Tiết 7( kiểm tra)

 

21

Đại từ xưng hô

 

22

Quan hệ từ

 

23

MRVT: Bảo vệ môi trường

Không làm bài tập 2

24

Luyện tập về quan hệ từ

 

25

MRVT: Bảo vệ môi trường

 

26

Luyện tập về quan hệ từ

 

27

Ôn tập về từ loại

 

28

Ôn tập về từ loại

 

29

MRVT: Hạnh phúc

Không làm BT 3

30

Tổng kết vốn từ

 

31

Tổng kết vốn từ

 

32

Tổng kết vốn từ

 

33

Ôn tập về từ và cấu tạo từ

 

34

Ôn tập về câu

 

35

Ôn tập và kiểm tra cuối HKI tiết 6

 

36

Kiểm tra cuối HKI tiết 7

 

>>>Danh sách các bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 Học kì II

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top