Danh sách các Bài giảng Tập làm văn 5

Danh sách các Bài giảng Tập làm văn 5 - Thưa thầy cô và các bạn. Đây là danh sách các bài giảng Tập làm văn 5  dạng trình chiếu Power point dành cho thầy cô đang dạy Tiếng Việt 5.  Hay dành cho phụ huynh đang giúp đỡ con em mình học tốt môn Tập làm văn Lớp 5 ở trường Tiểu học. Thầy cô chỉ việc nhấn vào là tải được về liền. Chú ý : Tất cả các bài giảng này đã được kiểm tra một cách kĩ lưỡng về nội dung, về trình bày, về trang trí cũng như đảm bảo tối thiểu nhất về phương pháp chuyên môn và đảm bảo cho mục tiêu của mỗi bài dạy. Tuy nhiên các bài giảng này chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Danh sách các Bài giảng Tập làm văn 5

Danh sách các Bài giảng Tập làm văn 5 - Thưa thầy cô và các bạn. Đây là danh sách các bài giảng Tập làm văn 5 dạng trình chiếu Power point dành cho thầy cô đang dạy Tiếng Việt 5. Hay dành cho phụ huynh đang giúp đỡ con em mình học tốt môn Tập làm văn Lớp 5 ở trường Tiểu học. Thầy cô chỉ việc nhấn vào là tải được về liền. Chú ý : Tất cả các bài giảng này đã được kiểm tra một cách kĩ lưỡng về nội dung, về trình bày, về trang trí cũng như đảm bảo tối thiểu nhất về phương pháp chuyên môn và đảm bảo cho mục tiêu của mỗi bài dạy. Tuy nhiên các bài giảng này chỉ mang tính chất tham khảo

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 1 Bài: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 2 Bài: Luyện tập tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 3 Bài: Luyện tập tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 4 Bài: Luyện tập làm báo cáo thống kê

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 5 Bài: Luyện tập tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 6 Bài: Luyện tập tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 7 Bài: Luyện tập tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 8 Bài: Tả cảnh ( Kiểm tra viết)

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 9 Bài: Luyện tập làm báo cáo thống kê

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 10 Bài: Trả bài văn tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 11 Bài: Luyện tập làm đơn

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 12 Bài: Luyện tập tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 13 Bài: Luyện tập tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 14 Bài: Luyện tập tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 15 Bài: Luyện tập tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 16 Bài: Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 17 Bài: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 18 Bài: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 19 Bài: Ôn tập giữa HKI: Tiết 4

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 20 Bài: Ôn tập giữa HKI: Tiết 5

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 21 Bài: Trả bài văn tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 22 Bài: Luyện tập làm đơn

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 23 Bài: Cấu tạo của bài văn tả người

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 24 Bài: Luyện tập tả người ( Quan sát và chọn lọc chi tiết )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 25 Bài: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 26 Bài: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 27 Bài: Làm biên bản cuộc họp

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 28 Bài: Luyện tập làm biên bản họp tổ

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 29 Bài: Luyện tập tả người ( tả hoạt động )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 30 Bài: Luyện tập tả người ( tả hoạt động )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 31 Bài: Tả người ( kiểm tra viết )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 32 Bài: Làm biên bản một vụ việc

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 33 Bài: Ôn tập về viết đơn

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 34 Bài: Trả bài văn tả người

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 35 Bài: Ôn tập và kiểm tra cuối HKI tiết 4

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 36 Bài: Ôn tập và kiểm tra cuối HKI tiết 5

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 37 Bài: LT tả người ( dựng đoạn mở bài )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 38 Bài: LT tả người ( dựng đoạn kết bài )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 39 Bài: Tả người ( kiểm tra viết )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 40 Bài: Lập chương trình hoạt động

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 41 Bài: Lập chương trình hoạt động

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 42 Bài: Trả bài văn tả người

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 43 Bài: Ôn tập văn kể chuyện

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 44 Bài: Kể chuyện ( Kiểm tra viết )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 45 Bài: Lập chương trình hoạt động

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 46 Bài: Trả bài văn kể chuyện

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 49 Bài: Tả đồ vật ( kiểm tra viết )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 50 Bài: Tập viết đoạn đối thoại

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 51 Bài: Tập viết đoạn đối thoại

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 52 Bài: Trả bài văn tả đồ vật

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 53 Bài: Ôn tập tả cây cối

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 54 Bài: Tả cây cối ( KT viết )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 55 Bài: Ôn tập và kiểm tra giữa HKII tiết 4

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 56 Bài: Ôn tập và kiểm tra giữa HKII tiết 5

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 57 Bài: Tập viết đoạn đối thoại

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 58 Bài: Trả bài văn tả cây cối

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 59 Bài: Ôn tập về tả con vật

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 60 Bài: Tả con vật ( Kiểm tra viết )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 61 Bài: Ôn tập về tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 62 Bài: Ôn tập về tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 63 Bài: Trả bài văn tả con vật

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 64 Bài: Tả cảnh ( Kiểm tra viết )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 65 Bài: Ôn tập về tả người

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 66 Bài: Tả người ( Kiểm tra viết )

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 67 Bài: Trả bài văn tả cảnh

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 68 Bài: Trả bài văn tả người

 

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 69 Bài: Ôn tập và kiểm tra cuối HKII tiết 4

Tập làm văn Lớp 5 - Tiết 70 Bài: Ôn tập và kiểm tra cuối HKII tiết 5

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top