Luyện từ và câu 5 - Tuần 4 - Từ trái nghĩa

Luyện từ và câu  Lớp 5 - Từ trái nghĩa Thưa thầy cô và Quý phụ huynh ! Hôm nay , tieuhocvn.info xin giới thiệu với quý thầy cô và Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta?
Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản, làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam -Thà chết mà được kính trọng,đánh giá cao còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ.

Luyện từ và câu 5 - Tuần 4 - Từ trái nghĩa

Luyện từ và câu  Lớp 5 - Từ trái nghĩa Thưa thầy cô và Quý phụ huynh ! Hôm nay , tieuhocvn.info xin giới thiệu với quý thầy cô và Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta?
Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản, làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam -Thà chết mà được kính trọng,đánh giá cao còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ.
Kết luận: Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật các sự vật,sự việc, hoạt động,trạng thái ....... đối lập nhau.

Chú ý:

- Video dưới đây chỉ là video giới thiệu xem trong giáo án trình chiếu này có những ý gì, mục gì để thầy cô có những phương án dạy tốt nhất

- Để trình chiếu dạy cho học sinh thì thầy cô cần nhấn vào link phía dưới ( link đầu là tải trực tiếp không phải đăng nhập gì cả, miễn phí. Còn link sau tải từ Mediafire dự phòng nếu link trên bị hỏng)

====================================

====================================

Mời thầy cô và các bạn hãy nhấn vào link dưới đây để tải  giáo án trình chiếu này cho giáo viên Lớp 5 tuyển chọn

Tải link trực tiếp : - Luyện từ và câu 5 - Tuần 4 - Từ trái nghĩa
Tải link từ Mediafire - Luyện từ và câu 5 - Tuần 4 - Từ trái nghĩa

_________________________________-http://tieuhocvn.info________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top