Luyện từ và câu 5 - Tuần 32 - Ôn tập về dấu câu - Dấu phẩy

Luyện từ và câu 5 - Tuần 32 - Ôn tập về dấu câu - Dấu phẩy

Đây là bài giảng. 1. Mục tiêu cần đạt:

Trong bài dạy này giáo viên cần đạt:- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy trong câu văn, đoạn văn. - Viết được đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi và nêu được tác dụng của dấu phẩy (BT 2). - Cẩn thận khi viết một văn bản (dùng dấu phẩy cho chính xác).

 

 

Luyện từ và câu 5 - Tuần 32 - Ôn tập về dấu câu - Dấu phẩy

Luyện từ và câu 5 - Tuần 32 - Ôn tập về dấu câu - Dấu phẩy

Đây là bài giảng

1. Mục tiêu cần đạt:

Trong bài dạy này giáo viên cần đạt:

- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy trong câu văn, đoạn văn.

- Viết được đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi và nêu được tác dụng của dấu phẩy (BT 2).

- Cẩn thận khi viết một văn bản (dùng dấu phẩy cho chính xác).

2. Trong giáo án trình chiếu này chú ý:

+ Kiến thức : bám theo  Chuẩn Kiến thức kĩ năng

+ Số lượng slides:

+ Font: unicode

+ Hiệu ứng: không phức tạp

3. Xem trước bài giảng:

4. Nhấn vào đây để tải bài giảng
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top