Lịch sử 5 - Tuần 24 - Đường Trường Sơn

Lịch sử 5 - Tuần 24  - Đường Trường Sơn - Biết dường Trường Sơn với sự chi viện sứ người, vũ khí, lương thực, … của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam:
+ Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Truòng Sơn (đường Hồ Chí Minh).
+ Qua đường Trường Sơn, miền Bắc đã chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

 

Lịch sử 5 - Tuần 24  - Đường Trường Sơn

 

1. Yêu cầu cần đạt cho bài giảng:

 

 

Lịch sử 5 - Tuần 24  - Đường Trường Sơn - Biết dường Trường Sơn với sự chi viện sứ người, vũ khí, lương thực, … của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam:
+ Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Truòng Sơn (đường Hồ Chí Minh).
+ Qua đường Trường Sơn, miền Bắc đã chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.


 

 

1. Xem trước bài giảng:Đây là bài giảng trong đó có trò chơi đoán chữ

 

 

 

________________________________________ _

 

 

{aridoc engine="iframe" width="490" height="400"} http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29309836{/aridoc}

 

 

________________________________________ _

 

 

Lịch sử 5, giáo án điện tử, Giáo án trình chiếu, Giáo án Power Point, Lịch sử 5, Thi giáo viên giỏi lớp 5, bài giảng điện tử

Cảm ơn thầy cô đã vào trang http://tieuhoc.info - Đây là trang thông tin dành cho giáo viên tiểu học hữu ích - Nếu thầy cô có bất kì ý kiến hay yêu cầu gì xin thầy cô hãy để lại email - Hãy nhấn vào đây để viết lời yêu cầu

2. Các links giúp thầy cô tải - download bài giảng:

 

 

a. Link from >>>Vào để xem các Đề thi Violympic Toán - IOE Tiếng Anh trên mạng các lớp

 

 

b. Direct Link from >>>Hãy nhấn vào đây để tải bài giảng Lịch sử 5 - Tuần 24

 

c. Link from >>>Tải bài giảng - Giáo án điện tử - Lịch sử 5 này - Tại đây

 

d. Link from >>>Tải Giáo Lịch sử 5 cả năm- Tại đây

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

 

{plusone}
{backbutton} Danh sách các bài giảng Lịch sử Lớp 5
  Google Plus

 

 

 

============================================== http://tieuhoc.info=================

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top