Lịch sử 5 - Tuần 23 - Bến Tre đồng khởi

Lịch sử 5 - Tuần 23  - Bến Tre đồng khởi - Sau bài học các em lớp 5 cần biết- Biết cuối năm 1959 – đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lợi nhiều vùng nông thôn miền Nam (Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Động khởi”).

- sử sụng bản đồ, tranh ảnh để trình bày sự kiện.
- Trong giáo án này khá hay có nhiều trang ảnh minh họa đẹp , sắc nét

 

Lịch sử 5 - Tuần 23  - Bến Tre đồng khởi

 

1. Yêu cầu cần đạt cho bài giảng:

 

 

Lịch sử 5 - Tuần 23  - Bến Tre đồng khởi - Sau bài học các em lớp 5 cần biết- Biết cuối năm 1959 – đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lợi nhiều vùng nông thôn miền Nam (Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Động khởi”).
- sử sụng bản đồ, tranh ảnh để trình bày sự kiện.
- Trong giáo án này khá hay có nhiều trang ảnh minh họa đẹp , sắc nét


 

 

1. Xem trước bài giảng:Đây là bài giảng trong đó có trò chơi đoán chữ

 

 

 

________________________________________ _

 

 

{aridoc engine="iframe" width="490" height="400"} http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29309082{/aridoc}

 

 

________________________________________ _

 

 

Lịch sử 5, giáo án điện tử, Giáo án trình chiếu, Giáo án Power Point, Lịch sử 5, Thi giáo viên giỏi lớp 5, bài giảng điện tử

Cảm ơn thầy cô đã vào trang http://tieuhoc.info - Đây là trang thông tin dành cho giáo viên tiểu học hữu ích - Nếu thầy cô có bất kì ý kiến hay yêu cầu gì xin thầy cô hãy để lại email - Hãy nhấn vào đây để viết lời yêu cầu

2. Các links giúp thầy cô tải - download bài giảng:

 

 

a. Link from >>>Vào để xem các Đề thi Violympic Toán - IOE Tiếng Anh trên mạng các lớp

 

 

b. Direct Link from >>>Hãy nhấn vào đây để tải bài giảng Lịch sử 5 - Tuần 23

 

c. Link from >>>Tải bài giảng - Giáo án điện tử - Lịch sử 5 này - Tại đây

 

d. Link from >>>Tải Giáo Lịch sử 5 cả năm- Tại đây

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

 

{plusone}
{backbutton} Danh sách các bài giảng Lịch sử Lớp 5
  Google Plus

 

 

 

============================================== http://tieuhoc.info=================

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top