Lịch sử 5 - Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

Lịch sử 5 - Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới
- Biết hậu phương được mở rộng và xây dựng vững mạnh:
+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ nhằm đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.
+ Nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để chuyển ra mặt trận.
+ Giáo dục được đẩy mạnh nhằm đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến.

 

Lịch sử 5 - Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

 

1. Yêu cầu cần đạt cho bài giảng:

 

 

Lịch sử 5 - Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới
- Biết hậu phương được mở rộng và xây dựng vững mạnh:
+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ nhằm đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.
+ Nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để chuyển ra mặt trận.
+ Giáo dục được đẩy mạnh nhằm đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến.
+ Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu được tổ chức vào tháng 5 – 1952 đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

1. Xem trước bài giảng:

 

 

 

________________________________________ _

 

 

{aridoc engine="iframe" width="490" height="400"} http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29146285{/aridoc}

 

 

________________________________________ _

 

 

Lịch sử 5, giáo án điện tử, Giáo án trình chiếu, Giáo án Power Point, Lịch sử 5, Thi giáo viên giỏi lớp 5, bài giảng điện tử

Cảm ơn thầy cô đã vào trang http://tieuhoc.info - Đây là trang thông tin dành cho giáo viên tiểu học hữu ích - Nếu thầy cô có bất kì ý kiến hay yêu cầu gì xin thầy cô hãy để lại email - Hãy nhấn vào đây để viết lời yêu cầu

2. Các links giúp thầy cô tải - download bài giảng:

 

 

a. Link from >>>Vào để xem các Đề thi Violympic Toán - IOE Tiếng Anh trên mạng các lớp

 

 

b. Direct Link from >>>Hãy nhấn vào đây để tải bài giảng Lịch sử 5 - Tuần 16

 

c. Link from >>>Tải bài giảng - Giáo án điện tử - Lịch sử 5 này - Tại đây

 

d. Link from >>>Tải Giáo Lịch sử 5 cả năm- Tại đây

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

 

{plusone}
{backbutton} Danh sách các bài giảng Lịch sử Lớp 5
  Google Plus

 

 

 

============================================== http://tieuhoc.info=================

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top