Lịch sử 5 - “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”

Lịch sử 5 - “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”
- Biết thực dân Pháp trở lại xâm lược. Toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp:
+ Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta giành được độc lập, nhưng thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta.
+ Rạng sáng 19-12-1946, ta quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.

 

Lịch sử 5 - “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”

 

1. Yêu cầu cần đạt cho bài giảng:

 

 

Lịch sử 5 - “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”
- Biết thực dân Pháp trở lại xâm lược. Toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp:
+ Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta giành được độc lập, nhưng thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta.
+ Rạng sáng 19-12-1946, ta quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.
+ Cuộc chiến đấu đã diễn ra quyết liệt tại thủ đo Hà Nội và các thành phố khác trong toàn quốc.
 

 

 

1. Xem trước bài giảng:

 

 

 

________________________________________ _

 

 

{aridoc engine="iframe" width="490" height="400"} http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29144723{/aridoc}

 

 

________________________________________ _

 

 

Lịch sử 5, giáo án điện tử, Giáo án trình chiếu, Giáo án Power Point, Lịch sử 5, Thi giáo viên giỏi lớp 5, bài giảng điện tử

Cảm ơn thầy cô đã vào trang http://tieuhoc.info - Đây là trang thông tin dành cho giáo viên tiểu học hữu ích - Nếu thầy cô có bất kì ý kiến hay yêu cầu gì xin thầy cô hãy để lại email - Hãy nhấn vào đây để viết lời yêu cầu

2. Các links giúp thầy cô tải - download bài giảng:

 

 

a. Link from >>>Vào để xem các Đề thi Violympic Toán - IOE Tiếng Anh trên mạng các lớp

 

 

b. Direct Link from >>>Hãy nhấn vào đây để tải bài giảng Lịch sử 5 - Tuần 13

 

c. Link from >>>Tải bài giảng - Giáo án điện tử - Lịch sử 5 này - Tại đây

 

d. Link from >>>Tải Giáo Lịch sử 5 cả năm- Tại đây

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

 

{plusone}
{backbutton} Danh sách các bài giảng Lịch sử Lớp 5
  Google Plus

 

 

 

============================================== http://tieuhoc.info=================

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top