Lịch sử 5 - Ôn tập - Tuần 11

Lịch sử 5 - Ôn tập  - Tuần 11
- Nắm được những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945:
+ Năm 1858: thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta.
+ Nửa cuối thế kỉ XIX: phong trào chóng Pháp của Trương Định và phong trào Cần vương.
+ Đầu thế kỉ XX: phong trào Đông du của Phan Bội Châu.

 

Lịch sử 5 - Ôn tập - Tuần 11

 

1. Yêu cầu cần đạt cho bài giảng:

 

 

Lịch sử 5 - Ôn tập  - Tuần 11
- Nắm được những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945:
+ Năm 1858: thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta.
+ Nửa cuối thế kỉ XIX: phong trào chóng Pháp của Trương Định và phong trào Cần vương.
+ Đầu thế kỉ XX: phong trào Đông du của Phan Bội Châu.
+ Ngày 3-2-1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
+ Ngày 19-8-1945: khởi nghãi giành chính quyền ở Hà Nội.
+ Ngày 2-9-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ra đời. 

 

1. Xem trước bài giảng:

 

 

 

________________________________________ _

 

 

{aridoc engine="iframe" width="490" height="400"} http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29142179{/aridoc}

 

 

________________________________________ _

 

 

Lịch sử 5, giáo án điện tử, Giáo án trình chiếu, Giáo án Power Point, Lịch sử 5, Thi giáo viên giỏi lớp 5, bài giảng điện tử

Cảm ơn thầy cô đã vào trang http://tieuhoc.info - Đây là trang thông tin dành cho giáo viên tiểu học hữu ích - Nếu thầy cô có bất kì ý kiến hay yêu cầu gì xin thầy cô hãy để lại email - Hãy nhấn vào đây để viết lời yêu cầu

2. Các links giúp thầy cô tải - download bài giảng:

 

 

a. Link from >>>Vào để xem các Đề thi Violympic Toán - IOE Tiếng Anh trên mạng các lớp

 

 

b. Direct Link from >>>Hãy nhấn vào đây để tải bài giảng Lịch sử 5 - Tuần 11

 

c. Link from >>>Tải bài giảng - Giáo án điện tử - Lịch sử 5 này - Tại đây

 

d. Link from >>>Tải Giáo Lịch sử 5 cả năm - Tại đây

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

 

{plusone}
{backbutton} Danh sách các bài giảng Lịch sử Lớp 5
  Google Plus

 

 

 

============================================== http://tieuhoc.info=================

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top