Các bài giảng Lịch sử lớp 5 - Theo chuẩn kiến thức kĩ năng

Các bài giảng Lịch sử lớp 5 - Theo chuẩn kiến thức kĩ năng

Thưa thầy cô. Đây là những  bài giảng điện tử  về giảng dạy môn Lịch sử - ở lớp 5 - Theo chuẩn kiến thức kĩ năng - Những giáo án này soạn rất công phu, có hình ảnh minh họa, có những trò chơi cuối bài, font chữ luôn thống nhất theo quy đinh văn bản. Thầy cô hãy nhấn vào các đường link ở cuối bài hay các biểu tượng là tải được  về ngay. Chúc thầy cô thành công.

 

Các bài giảng Lịch sử lớp 5 - Theo chuẩn kiến thức kĩ năng

Các bài giảng Lịch sử lớp 5 - Theo chuẩn kiến thức kĩ năng

Thưa thầy cô. Đây là những bài giảng điện tử về giảng dạy môn Lịch sử - ở lớp 5 - Theo chuẩn kiến thức kĩ năng - Những giáo án này soạn rất công phu, có hình ảnh minh họa, có những trò chơi cuối bài, font chữ luôn thống nhất theo quy đinh văn bản. Thầy cô hãy nhấn vào các đường link ở cuối bài hay các biểu tượng là tải được về ngay. Chúc thầy cô thành công.

Tuần

Tên bài dạy

1

“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.

2

Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

3

Cuộc phản công ở kinh thành Huế

4

Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

5

Phan Bội Châu và phong trào Đông du

6

Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

7

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

8

Xô viết Nghê – Tĩnh

9

Cách mang mùa thu

10

Bác Hồ đọc Tuyên ngô Độc lập

11

Ôn tập

12

Vượt qua tình thế hiểm nghèo

13

“Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”

14

Thu- Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

15

Chiến thắng biên giới thu – đông 1950

16

Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

17,18

Ôn tập, kiểm tra định kì cuối học kì I

19

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

20

Ôn tập

21

Nước nhà bị chia cắt

22

Bến Tre đồng khởi

23

Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

24

Đường Trường Sơn

25

Sấm sét đêm giao thừa

26

Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

27

Lễ kí Hiệp định Pa-ri

28

Tiến vào Dinh Độc Lập

29

Hoàn thành thống nhất đất nước

30

Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình

31, 32

Lịch sử địa phương

33, 34

Ôn tập

35

Kiểm tra định kì cuối kì II

 

 

------------------------------------------------------Bài viết của thầy Hoàng Thanh Bình -  Kiền Bái ---------------

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top