Sinh viên sư pham được hỗ trợ học phí mỗi tháng 3,63 triệu đồng

Sinh viên sư pham được hỗ trợ học phí mỗi tháng 3,63 triệu đồng
Bộ GD&ĐT vừa công bố công khai dự thảo Nghị định của Chính phủ “Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm”.

Dự thảo quy định về mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ như sau: Hỗ trợ tiền đóng học phí: Học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi học sinh, sinh viên sư phạm theo học nhưng tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ.

Read more ...

Luật Giáo dục sửa đổi 2019

Luật Giáo dục sửa đổi 2019
LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Giáo dục (sửa đổi).

Read more ...

Bộ font chữ Tiểu học đạt chuẩn của bộ GD&ĐT theo Quyết định 31

Bộ font chữ Tiểu học đạt chuẩn của bộ GD&ĐT theo Quyết định 31

Read more ...
Top