Quy định mới tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên tiểu học công lập

Quy định mới tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên tiểu học công lập
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập xin ý kiến góp ý rộng rãi.

Read more ...

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình Lớp 5 Năm học 2019-2020

Ke-hoach-thuc-hien-giam-tai-chuong-trinh-hoc-ki-2-Lop-1-Nam-hoc-2019-2020KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ 2 LỚP 5 NĂM HỌC 2019-2020
Chào thầy cô tiểu học.
Do tình hinh dịch bệnh viêm đường hô cấp diễn ra trên toàn thế giới, ngay trên lãnh thổ nước ta đã ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt phát triển kinh tế cũng như xã hội. Ngành giáo dục chúng ta đã phải cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh. Thời gian nghỉ học kéo dài vừa qua đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Để đảm bảo chương trình, Bộ giáo dục đã ra công văn Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT để điều chỉnh nội dung dạy học với cấp tiểu học

Read more ...

Kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình Lớp 4 Năm học 2019-2020

Ke-hoach-thuc-hien-giam-tai-chuong-trinh-hoc-ki-2-Lop-4-Nam-hoc-2019-2020KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢM TẢI CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ 2 LỚP 4 NĂM HỌC 2019 -2020
Chào thầy cô tiểu học.
Để đảm bảo chương trình dạy và học ở cấp tiểu học trong thời gian còn lại sau khi tình hình dịch Viêm đường hô hấp cấp đã đi vào ổn định, Bộ giáo dục đã ra công văn Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT để điều chỉnh nội dung dạy học với cấp tiểu học

Read more ...
Top