Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên tiểu học

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên tiểu học - Chào thầy cô, Đây là tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo vien Tiểu học, THCS, THPT, Mầm non  theo chu kì 2010 - 20120 ở các cấp học. Trong tệp .rar có nhiều file nhỏ, có các bài giảng  theo các  Mô - đun. Các thầy cô chỉ việc tải về và in  ra để học tập, nâng cao nghiệp vụ. Xin cảm ơn.

 

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên  tiểu học- Chào thầy cô, Đây là tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo vien Tiểu học, THCS, THPT, Mầm non  theo chu kì 2010 - 20120 ở các cấp học. Trong tệp .rar có nhiều file nhỏ, có các bài giảng  theo các  Mô - đun. Các thầy cô chỉ việc tải về và in  ra để học tập, nâng cao nghiệp vụ. Xin cảm ơn

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

(Mật khẩu truy cập vào tài liệu là: 123456)

 

Số TT

Tên tài liệu

Tải

1

Tài liệu ngành học mầm non

 

2

Tài liệu tiểu học - Documents for Teaching in Primary School

 

3

Tài liệu THCS - Documents for Teaching in Secondary  School

 

4

Tài liệu THPT - Documents for Teaching in High  School

 

5

Tài liệu GDTX

 

 

 
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top